​​​​​​

M32 - Medicinsk Ambulatorium

​M32 er et medicinsk ambulatorium under Medicinsk afdeling. Her undersøger og behandler vi patienter med diabetes, stofskiftelidelser, lungesygdomme (KOL og astma), etc.​

Henvisning til ambulat​​oriet

Du henvises fra egen læge, andet hospital eller fra afdelingens sengeafsnit til videre undersøgelser og behandling i vores ambulatorium.

Den lægelige behandling varetages i vid udstrækning af specialister og du tilknyttes en kontaktsygeplejerske, som vil følge dig under forløbet.

​​​​Intern med​​icin og Diabetes ambulatorium

I dette ambulatorium følges og behandles du, hvis du har én af følgende sygdomme: 

  • sukkersyge (diabetes mellitus)
  • stofskiftesygdomme
  • medicinske sygdomme generelt

​​Lunge ambu​​latorium

Har du  lungesygdomme herunder KOL og astma vil du blive fulgt og behandlet her.
Ved lægesamtalen vurderer lægen, om du vil have glæde af et KOL-rehabiliteringsforløb.​

Lungeambulatoriet er åbent mandag, tirsdag og torsdag. 
Til lungeambulatoriet er der tilknyttet iltsygeplejerske, der tager på hjemmebesøg onsdage og fredage.

Ledelsestea​m

Afsnittet ledes af afdelingssygeplejerske Aase Sehested Bonde og specialeansvarlig overlæge Hanne Elkjær Andersen.

Find ​vej

Gå ind ad Hovedindgang 3, følg blå opgang, M32 ligger på 2. sal​.

Redaktør