​​​​​​​​

M22 – Geriatrisk Ambulatorium og Fællesmedicinsk Daghospital

​I G​eriatrisk ambulatorium modtager vi ​ældre patienter med geriatriske problemstillinger til undersøgelse, behandling og eventuel​ genoptræning, hvor patienterne ikke har behov for døgnindlæggelse. Fællesmedicinsk Daghospital modtager patienter fra Akutklinikken til udredning generelt

Henvisning til amb​​ulatoriet kan modtages fra

  • Geriatrisk sengeafsnit
  • Geriatrisk team efter evt. hjemmebesøg eller tilsyn på sengeafsnit
  • Praktiserende læge evt. i samarbejde med hjemmeplejen

Ambulatoriets til​​bud er organiseret i

  • Faldk​​linik​
    Her udredes, behandles og genoptrænes patienter med faldtendens.

  • G​eriatrisk ambulatorium
    Her udredes og behandles ældre med medicinske sygdomme samt funktionstab, ernæringsproblematik, smerter og depression.

Undersøgels​e og behandling

Undersøgelse og behandling foregår i et tæt samarbejde mellem følgende fagpersoner: læger, sygeplejersker, fysioterapeuter og sekretærer, som alle inden for deres fagområde har specialviden inden for geriatri.

Planen for undersøgelse og behandling tilrettelægges i samarbejde mellem dig og disse fagpersoner. Vi inddrager gerne dine pårørende.

Afhængigt af problemstillingen vil du møde forskellige af disse fagpersoner ved det ambulante fremmøde.

Du bliver ved første møde i ambulatoriet tilknyttet en kontaktlæge og kontaktsygeplejerske

Efter aftale med dig, orienterer vi din praktiserende læge og hjemmeplejen løbende om undersøgelsesresultater og behandlinger.

Fælles Medicinsk Daghospital 

Funktion for bl.a. patienter henvist fra Akutklinikken og har et bredt samarbejde om patientforløbene med alle sektioner i Medicinsk Afdeling.​

Ledelse​steam

Afsnittet ledes af afdelingssygeplejerske Aase Sehested Bonde og specialeansvarlig overlæge Hanne Elkjær Andersen.

Find​ vej

Gå ind ad indgang 1 eller 3 til rød​ opgang. Tag elevatoren eller trappen til 2. sal, hvor M22​ ligger. ​​


Redaktør