M22 - Geriatrisk Ambulatorium

​I G​eriatrisk ambulatorium modtager vi ​ældre patienter med geriatriske problemstillinger til undersøgelse, behandling og eventuel​ genoptræning, hvor patienterne ikke har behov for døgnindlæggelse.

Henvisning til amb​​ulatoriet kan modtages fra

  • Geriatrisk sengeafsnit
  • Geriatrisk team efter evt. hjemmebesøg eller tilsyn på sengeafsnit
  • Praktiserende læge evt. i samarbejde med hjemmeplejen

Ambulatoriets til​​bud er organiseret i

  • Faldk​​linik​
    Her udredes, behandles og genoptrænes patienter med faldtendens.

  • G​eriatrisk ambulatorium
    Her udredes og behandles ældre med medicinske sygdomme samt funktionstab, ernæringsproblematik, smerter og depression.

Undersøgels​e og behandling

Undersøgelse og behandling foregår i et tæt samarbejde mellem følgende fagpersoner: læger, sygeplejersker, fysioterapeuter og sekretærer, som alle inden for deres fagområde har specialviden inden for geriatri.

Planen for undersøgelse og behandling tilrettelægges i samarbejde mellem dig og disse fagpersoner. Vi inddrager gerne dine pårørende.

Afhængigt af problemstillingen vil du møde forskellige af disse fagpersoner ved det ambulante fremmøde.

Du bliver ved første møde i ambulatoriet tilknyttet en kontaktlæge og kontaktsygeplejerske

Efter aftale med dig, orienterer vi din praktiserende læge og hjemmeplejen løbende om undersøgelsesresultater og behandlinger.

Ledelse​steam

Afsnittet ledes af afdelingssygeplejerske Aase Sehested Bonde og specialeansvarlig overlæge Hanne Elkjær Andersen.

Find​ vej

Gå ind ad indgang 1 eller 3 til rød​ opgang. Tag elevatoren eller trappen til 2. sal, hvor M22​ ligger. ​​


Redaktør