Geriatrisk Team og koordinerende sygeplejersker

​I Geriatrisk Team, der hører under Medicinsk Afdeling,​ undersøger og behandler vi ældre patienter med fysiske, psykiske og sociale problemstillinger. Teamet samarbejder med koordinerende sygeplejersker fra kommunerne.​

Teamets personale besøger patienten enten mens patienten er indlagt på en afdeling på hospitalet eller i patientens eget hjem. 

Et besøg af Geriatrisk Team kræver, at en læge forinden har henvist dig til teamet.

Team​​​​et kan:

  • overflytte dig fra den afdeling du er indlagt på til fortsat undersøgelse, behandling og genoptræning i geriatrisk sengeafsnit
  • henvise dig til undersøgelse og behandling i geriatrisk ambulatorium
  • besøge dig i dit eget hjem for at vurdere, om der er behov for yderligere undersøgelser og behandling

Alle ansatte i Geriatrisk Team har uddannelse i og erfaring med ældre og deres sygdomme. Der er ansat læger, en sygeplejerske, en sygehjælper, en fysioterapeut og en sekretær i teamet.

Teamet samarbejder med koordinerende sygeplejersker og praktiserende læger i kommunerne for at sikre gode patientforløb. ​

Koordiner​​ende sygeplejersker

De koordinerende sygeplejersker er ansat i kommunerne og samarbejder med Geriatrisk Team og med hospitalets øvrige afdelinger. De er derved med til at sørge for sammenhæng ved at arbejde tæt sammen med ​patienten, dennes kommune og hospitalet. ​

Du og dine pårørende er velkomne til at henvende jer til den koordinerende sygeplejerske i din bopælskommune.


Telefonnumre til koordinerende sygeplejersker:

Brøndby Kommune43 28 27 97
Glostrup Kommune43 23 66 63
Hvidovre Kommune36 39 38 24
Høje Taastrup Kommune43 59 17 10
Ishøj Kommune43 57 76 26
Albertslund Kommune43 68 65 30
Vallensbæk Kommune47 97 41 07

De koordinerende sygeplejersker kan også træffes dagligt på hospitalet, og der kan lægges besked til de koordinerende sygeplejersker i Geriatrisk Team på tlf. 38 63 26 90 eller fax 38 63 38 65.

Ledelse​​steam

Teamet ledes af afdelingssygeplejerske Aase Sehested Bonde og specialeansvarlig overlæge Hanne Elkjær Andersen.​Redaktør