Følge-Hjem Team

​I Følge-Hjem Teamet, der hører under Medicinsk Afdeling, tilbyder vi ​svækkede ældre indlagte patienter at blive fulgt hjem til egen bolig ved udskrivelsen.

Ordningen tilbydes til patienter, der udskrives fra Medicinsk Afdeling.

Formålet med ordningen er at gøre overgangen fra hospital til eget hjem tryg og forebygge genindlæggelser.

Følge-Hjem teamet består af en sygeplejerske og en ergoterapeut, der har erfaring med ældre og deres sygdomme. Teamet samarbejder med hospitalsafdelingerne, patientens hjemkommune og pårørende.

Følge-Hjem Teamet​ ledsager patienten under hjemkørslen.


Følgehjemteam_MG_4044.jpg

I hjemmet vurdere​s
  • funktionsniveau
  • behovet for midlertidige hjælpemidler
  • behovet for tiltag til forebyggelse af fald
  • behovet for støtte til indtagelse af mad og drikke 

I hjemmet gennemgås de medgivne dokumenter (fx medicinliste, sygeplejerapport eller genoptræningsplan) med patienten.

Ved behov tages kontakt til hjemmepleje eller egen læge.

Hjemfølgningen i forbindelse med udskrivelsen planlægges på hverdage formiddag eller eftermiddag.​

Ledelses​​team

Teamet ledes af afdelingssygeplejerske Aase Sehested Bonde og specialeansvarlig overlæge Hanne Elkjær Andersen.​


Redaktør