Klinisk Eksperimentel Forskningsafdeling

​Grundforskning i molekylære ændringer i hjerne og hjerte.
Klinisk Eksperimentel Forskningsafdeling er en grundforskningsenhed med særlig ekspertise i de molekylære ændringer, der sker i hjernens og hjertets blodkar, efter at de har været udsat for nedsat blodforsyning.

Ændringerne har betydning i en række sygdomme som blodpropper i hjernen eller i hjertets kranspulsårer, hjerneblødninger eller hjertestop, som har det til fælles, at blodforsyningen til et væv stoppes midlertidigt.

Fire konkrete forskningsområder
 • Slagtilfælde
 • Vævsdød (infarkt) i hjertet
 • ​Røgpartiklers påvirkning af blodkarrene i hjertet og hjernen
 • Intrakranielle smertemekanismer

Banebrydende resultater​

Forskningen på Klinisk Eksperimentel Forskningsafdeling har afdækket en række nye metoder til farmakologisk at påvirke hjernens og hjertets blodkar, så skaden på henholdsvis hjernen og hjertet efter for eksempel en blodprop eller hjerneblødning mindskes betydeligt. 

Inden for slagtilfælde har vi fundet en ny mekanisme, som kan begrænse udbredelsen eller omfanget af vævsdød efter et slagtilfælde.

Tidligere har vi påvist opregulering af endothelin- og angiotensin-responser efter eksperimentel hjerteiskæmi. 

De mange giftstoffer i tobaksrøg bidrager i høj grad til kardiovaskulære sygdomme. I flere studier har vi påvist, at disse partikler kan øge receptor-udtryk og dermed forværre hjertekarsygdomme. 

Som første gruppe i verden har vi påvist forekomsten af kranielle sensoriske nerver med CGRP som signalmolekyle. Gennem 25 år har vi vist grundlæggende resultater, som nu viser, at man ved at hæmme CGRP-receptorer kan behandle migræneanfald.

Forskningsmål

​Vores mål er at skabe nye muligheder for behandling af karsygdomme i hjernen og hjertet.

Netværk og samarbejde
Klinisk Eksperimentel Forskningsafdeling har base i Forskerpark Glostrup, hvorfra vi samarbejder med førende danske såvel som internationale forskningsgrupper:​

Slagtilfælde
 • Afdeling for Hjerne- og Nervesygdomme på Rigshospitalet - Glostrup
Hjerneblødning
 • Neurokirurger på Rigshospitalet
 • Universitetshospitalet i Lund
Hjerteinfarkt
 • DK Pharma ved Københavns Universitet
Røgprojektet
 • FAMRI (USA)
 • Lunds Universitet
 • Forskningscenter for Forebyggelse og Sundhed
Studierne støttes af Lundbeckfonden og Det Frie Forskningsråd for Sundhed og SygdomRedaktør