Covita Intensivafdeling

​Intensivafdeling til patienter med COVID-19.

For øjeblikket er der ikke patienter på Covita Intensivafdeling. 
Rigshospitalet skal være i stand til at åbne flere intensivsenge til COVID-19-patienter med to døgns varsel, hvis der bliver brug for det. I så fald kan afsnittet blive genåbnet.

På Covita Intensivafdeling har vi indrettet ca. 30 intensivsengepladser til patienter smittet med coronavirus. 

Covita Intensivafdeling ligger i Nordfløjen - Rigshospitalets nye fløj - i operationsmodtagelses- og opvågningsområdet. Der er kun adgang til afdelingen fra Rigshospitalets hovedbygning.


Til pårørende til patienter indlagt på intensivafdeling

Denne pjece er skrevet til dig, der har et familiemedlem eller en nær pårørende, der er blevet indlagt på intensivafdelingen.

Vi håber, at vi med pjecen kan give dig et indblik i, hvad der sker med din pårørende under indlæggelsen på afsnittet, og hvordan du og andre pårørende skal forholde jer under indlæggelsen.


Afdelingsledelse

Covita Intensivafdeling 7024


Ledende overlæge 
Jan Bonde
Overlæge dr. med.

Ledende oversygeplejerske, konstitueret
Anne Friis
Sygeplejerske MHM

Afdelingssygeplejerske, konstitueret
Christina Wood
Sygeplejerske

Covita Intensivafdeling 7014


Ledende overlæge
Jens Christian Nilsson
Overlæge dr. med.

Ledende oversygeplejerske
Charlotte Illum
Sygeplejerske


Job i Covita Intensivafdeling

Arbejdet og indsatsen under coronavirusepidemien kræver ekstra kræfter og medarbejdere. 


Redaktør