Når du kommer til os

​Find praktiske informationer om dit besøg i Akutklinikken.

Akutklinikken har åbent alle dage fra kl. 7-22. Du skal dog altid ringe til den døgnåbne akuttelefon 1813 inden henvendelse. Har du et akut behov, skal du altid ringe 112.

Sygeplejersken og sekretæren vil oftest være orienteret om din ankomst af den indlæggende læge eller af 1813, og vil om nødvendigt have taget forholdsregler afhængig af din sygdom og tilstand.

Hvis du er henvist fra 1813 bedes du scanne dit sundhedskort og du vil på skærmen af scanneren kunne se, hvor du skal tage ophold og vente, eller om du skal henvende dig i receptionen hos sekretæren, som registrerer og noterer vigtige oplysninger.

Hvis du er henvist af 1813 til vurdering eller til indlæggelse af din egen læge, skal du registreres af sekretæren. Efterfølgen​de bliver det vurderet af en sygeplejerske, om du kan vente, kan behandles i vores behandlerspor eller om du skal tilses af en læge med det samme.​

Hvis du af 1813 er blevet henvist til vores behandlerspor, vil behandlersygeplejersken eller lægen indkalde dig fra venteværelset, når det er din tur.​

​Ventetid

Du vil fra 1813 have modtaget besked om ventetiden. Du skal være opmærksom på, at ventetiden kan ændre sig afhængig af travlheden, ved akutte alvorligt syge patienter, eller hvis din tilstand ændrer sig. Vi beder dig rette henvendelse i receptionen, hvis du i ventetiden bliver dårligere.

Vi beder om forståelse og tålmodighed i et til tider travlt og overfyldt venteværelse. Vores personale arbejder så hurtigt og professionelt, som de kan, for at sikre en god behandling og den kortest mulige ventetid.​

Afhængig af din henvisningsdiagnose, din tilstand og mulighederne i Akutklinikken, kan du enten vente i vores opholdsrum, blive tilbudt en seng i et behandlingsrum eller på gangen.​

Undersøgelse

Kontaktsygeplejersken, der har ansvaret for dit forløb i Akutklinikken, vil så hurtigt som muligt modtage dig og spørge til din sygehistorie og konkrete symptomer samt måle forskellige værdier - blodtryk, puls med videre.

Herefter vil du blive undersøgt af en læge eller sygeplejerske fra det speciale, din sygdom hører under. Derudover vil du muligvis få taget blodprøver, røntgenbilleder eller andre undersøgelser samt modtage indledende behandling alt efter, hvordan du har det.

​Akutklinikkens personale arbejder tæt sammen med personalet fra hospitalets øvrige afdelinger omkring vurdering og behandling af Akutklinikkens patienter. ​

​Indlæggelse

Alt efter hvilken behandlingsplan lægen lægger for dig, vil du enten blive indlagt på stationært sengeafsnit, henvist til et ambulatorium eller blive sendt hjem til opfølgning hos din egen læge efter endt behandling.​

Under hele forløbet i Akutklinikken vil kontaktsygeplejersken og lægen holde dig orienteret om og inddrage dig i beslutninger om behandlingsforløbet, planen og prognosen, årsager til eventuel ventetid med videre.

Besøgstid

Der er fri besøgstid for de pårørende, men kontakt en sygeplejerske ved ankomst til Akutklinikken.

Vi beder de besøgende tage hensyn til de patienter, der har brug for ro og søvn. Vi kan se os nødsaget til at bede pårørende opholde sig i venteværelset.

Kontakt​

Skulle vi ikke leve op til dine forventninger, er vi altid modtagelige for gode råd og feedback. Du kan kontakte os enten telefonisk på hverdage i dagtiden, via brev eller til vores e-mail adresse. 


Al rådgivning og vejledning omkring sygdo​m og skade varetages af akuttelefonen, som kontaktes ved at ringe 1813.

Afsnitsledelse​

Overlæge Lars Petersen og afdelingssygeplejerske Pia Rust​.Redaktør