Undervisningen på uddannelsen

​Her kan du læse hvad den teoretiske uddannelse omfatter.

​​

Den teoretiske uddannelse er meget omfattende og består af:

  1. Introduktionsundervisning 7 dage som introduktion til uddannelsen, som de uddannelsesansvarlige fra de enkelte hospitaler forestår.
  2. Teorikursus er af i alt 220 timers varighed, som afvikles på Center for HR på Gentofte. Underviserne er anæstesiologer og anæstesisygeplejersker, som er specialister indenfor det felt som de underviser i.
  3. De 7 simulationsdage foregår på Dansk Institut for Medicinsk Simulation i Herlev. Dagene giver mulighed for at afprøve teamsamarbejde, beslutningstagning og opgaveløsning i vanskelige situationer.
  4. Humanistisk modul som er på 10 dage lægger vægt på de humanvidenskabelige aspekter af specialet og som er med til at forberede deltagerne på at udarbejde en afsluttende opgave. 


Redaktør