International Udveksling

Vi lægger vægt på at tilbyde en moderne uddannelse med mulighed for udvekslingspraktikker til det øvrige Norden.

​​

Uddannelsen tilbyder via NORDANNET mulighed for udvekslingspraktik til det øvrige Norden og vi har samarbejde om udveksling med Sverige, Norge og Island.

Vi modtager også studerende fra det øvrige Norden, og det giver en international dimension i uddannelsen med forståelsen af hvor forskelligt uddannelsen er tilrettelagt i de øvrige nordiske lande. Den enkelte kursist kommer gennem sit udvekslingsophold uundgåeligt til at vurdere fordele og ulemper ved egen klinisk praksis både fagligt og organisatorisk.

Hver 2. år afholder vi et fællesnordisk kursus for studerende og lærere, hvor temaet typisk er af en art, som ligger udenfor den enkelte uddannelses normale pensum.  Det afvikles som et kursus af en uges varighed og giver rig mulighed for at få en faglig fordybning samtidig med at få indblik i de studerendes vilkår i det øvrige Norden.
NORDA​NNET ​er et netværk for uddannelsesinstitutioner inden for anæstesisygepleje i Norden, og samarbejder om uddannelsesspørgsmål.

Netværket formidler udvekslingsophold for undervisere og kursister i hele Norden, samt afholder faglige fordybningskurser for lærere og kursister.

Især er udvekslingsophold for kursister populære, og der sendes løbende kursister afsted på udvekslingsophold.

Læs mere om NORDANNET her​.
Redaktør