​​​​

Prægraduat undervisning

Ansvaret for og planlægningen af undervisningen af medicinske studenter i anæstesiologi på Rigshospitalet hører under det ordinære professorat i anæstesiologi og er dermed henlagt i UFU’s regi.

Omfanget af undervisningen fremgår af tabellen nedenfor.

SemesterEmneAntal hold/semesterAntal Timer pr. hold
1. Semester BA
Introduktionsbesøg18
Genoplivning23
1. Semester KA
Introduktion til faget32
​1. Semester KA
Præoperativ kardiel risikovurdering11
2. Semester KA
Klinisk kursus611
Klinik674
6. Semester KA
Akut patient
Konfrontationstimer
265
Eksamen

2. semester KA

Kurset på 2. semester KA ​har til formål at introducere fagets teoretiske aspekter og bibringe de studerende en række praktiske færdigheder, herunder livreddende håndgreb som enhver læge skal kunne beherske, f.eks. sikring af frie luftveje, ventilation på maske, og anlæggelse af intravenøs adgang.

De studerende får 2 hele dages undervisning, øvrige dage klinisk ophold ved anæstesi- og intensivklinikkerne. De studerende går endvidere med i vagt.

6. semester KA: Akut patient

Faget Akut patient er et tværfagligt kursus. Kurset tager udgangspunkt i tidligere gennemgået stof, og er baseret på tværfaglige sygehistorier med fokus på de akutte tilstande. Undervisningen indeholder endvidere gennemgang af de mest akutte tilstande indenfor alle specialer, hvor hurtig og korrekt behandling er afgørende for at redde liv eller undgå invaliditet. Eksempler herpå er behandlingen af hjertestop, livstruende infektioner, men også akutte psykiatriske tilstande og akutte øjensygdomme.

Kurset afsluttes med en mundtlig eksamen, en modificeret ”OSCE” således at man eksamineres i 3 forskellige sygehistorier.


Redaktør