Prægraduat undervisning

Ansvaret for og planlægningen af undervisningen af medicinske studenter i anæstesiologi på Rigshospitalet hører under det ordinære professorat i anæstesiologi og er dermed henlagt i UFU’s regi.

​​​​

Omfanget af undervisningen fremgår af tabellen nedenfor.

SemesterEmneAntal hold/semesterAntal Timer pr. holdAntal timer i alt pr. år
1. Sem. Bac.Introduktionsbesøg1816
Genoplivning23
1. Sem.
Ka.
Introduktion til faget3212
2. Sem.
Ka.
Præoperativ kardiel risikovurdering112
3. Sem. Ka.Klinisk kursus611132
Klinik674888
6. Sem. Ka.Akut patient
Konfrontationstimer
265240
Eksamen48

2. semester KA

Kurset på 2. semester KA ​har til formål at introducere fagets teoretiske aspekter og bibringe de studerende en række praktiske færdigheder, herunder livreddende håndgreb som enhver læge skal kunne beherske, f.eks. sikring af frie luftveje, ventilation på maske, og anlæggelse af intravenøs adgang.

De studerende får 2 hele dages undervisning, øvrige dage klinisk ophold ved anæstesi- og intensivklinikkerne. De studerende går endvidere med i vagt.

12. semester: Den akutte Patient”

Faget ”den akutte patient” er et tværfagligt kursus. Kurset tager udgangspunkt i tidligere gennemgået stof, og er baseret på tværfaglige sygehistorier med fokus på de akutte tilstande. Undervisningen indeholder endvidere gennemgang af de mest akutte tilstande indenfor alle specialer, hvor hurtig og korrekt behandling er afgørende for at redde liv eller undgå invaliditet. Eksempler herpå er behandlingen af hjertestop, livstruende infektioner, men også akutte psykiatriske tilstande og akutte øjensygdomme.

Kurset afsluttes med en mundlig eksamen, en modificeret ”OSCE” således at man eksamineres i 3 forskellige sygehistorier.


Redaktør