Forskning i UFU

​Den anæstesiologiske forskning omfatter alle dele af specialet, det vil sige anæstesi og perioperativ medicin, intensiv medicin, smertebehandling, samt akut-, traume- og præhospitalsmedicin.

​​​​​

​Forskningen foregår i centrene i relation til de kirurgiske og medicinske specialer, der hører til i det pågældende center, hvorfor der henvises til disse. 

Der er aktuelt følgende professorer indenfor specialet på Rigshospitalet:

  • Niels Henry Secher (Center for Kræft og Organsygdomme, Anæstesi- og operationsklinikken)
  • Anders Perner (Center for Kræft og Organsygdomme, Intensiv Terapiklinik)
  • Hanne Berg Ravn (Thoraxanæstesiologisk Klinik)
  • Kirsten Møller (Neuroanæstesiologisk Klinik)
  • Lars S. Rasmussen (HovedOrtoCentret, Anæstesi- og operationsklinikken)

Der er derudover ansat et antal lektorer. 

Alle professorer og lektorer er tilknyttet Institut for Klinisk Medicin på Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, Københavns Universitet. 

Se oversigt over medarbejdere, for​skningsområder og publikationer

Klinikkerne har aktive forskningsmiljøer med både ph.d.-studerende og forskningsårsstuderende. Der kan udarbejdes både bachelor- og kandidatopgaver under vejledning af professorer eller lektorer. 

Læs mere om  ph.d.-uddannel​sen


Redaktør