Forskning i UFU

​Den anæstesiologiske forskning omfatter alle dele af specialet, det vil sige anæstesi og perioperativ medicin, intensiv medicin, smertebehandling, samt akut-, traume- og præhospitalsmedicin.

​​​​​

​Forskningen foregår i centrene i relation til de kirurgiske og medicinske specialer, der hører til i det pågældende center, hvorfor der henvises til disse. 

Der er aktuelt følgende professorer indenfor specialet på Rigshospitalet:

  • Niels Henry Secher (Center for Kræft og Organsygdomme, Afdeling for Bedøvelse og Operation)
  • Anders Perner (Center for Kræft og Organsygdomme, Afdeling for Intensiv Behandling i Center for Kræft og Organsygdomme)
  • Hanne Berg Ravn (Hjertecentret, Afdeling for Bedøvelse, Operation og Intensiv Behandling)
  • Kirsten Møller (Neurocentret, Afdeling for Bedøvelse og Intensiv Behandling)
  • Lars S. Rasmussen (HovedOrtoCentret, Afdeling for Bedøvelse, Operation og TraumeCenter)

Der er derudover ansat et antal lektorer. 

Alle professorer og lektorer er tilknyttet Institut for Klinisk Medicin på Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, Københavns Universitet. 

Se oversigt over medarbejdere, for​skningsområder og publikationer

Afdelingerne har aktive forskningsmiljøer med både ph.d.-studerende og forskningsårsstuderende. Der kan udarbejdes både bachelor- og kandidatopgaver under vejledning af professorer eller lektorer. 

Læs mere om  ph.d.-uddannel​sen


Forskning og udvikling blandt anæstesisygeplejersker

For at stimulere interessen for udvikling og forskning blandt anæstesisygeplejersker har gruppen bag det årlige anæstesisygeplejesymposium besluttet at tildele midler til at dække udgifter i forbindelse med opstart og gennemførelse af udviklings- og forskningsprojekter. Anæstesisygeplejersker har mange ideer til relevante projekter, men mangler mulighed for at fordybe sig i et projekt. En mulighed for at få orlov, vil øge muligheden for at gennemføre udviklings- og forskningsprojekter.

Yderligere detaljer kan læses i vedhæftede dokument om udviklingskontoen.

På symposiegruppens vegne
Jakob Ibsen Vedtofte
Redaktør