Om klinik 9931 (Børn og Unge, Palliativt Team, klinik 9931)

Tværfagligt samarbejde

Klinik 9931 (Børn og Unge, Palliativt Team, klinik 9931) er et tværfagligt team bestående af en børnelæge, en børnesmertesygeplejerske, en børnesmertelæge, sygeplejersker med erfaring fra både kræftområdet og neonatologien (tidligt fødte og syge nyfødte) og en psykolog. Herudover har teamet et samarbejde med Rigshospitalets præst og socialrådgivere. Leder af teamet er overlæge Marianne Olsen fra BørneUngeAfdelingen. Alle teamets læger og sygeplejersker gennemgår en formaliseret fagområde-uddannelse i specialiseret palliation til børn og unge.

Klinik 9931 har udgående funktion til både familier, hospitalsafsnit og institutioner med børn og unge med livstruende og livsbegrænsende tilstande. Klinikken etablerer og koordinerer endvidere kontakt til lokale samarbejdspartnere såsom institutioner, skoler, kommuner, sundhedspleje, hjemmepleje, egen læge m.fl. og står til rådighed for råd, undervisning, vejledning og samarbejde i det omfang, der er brug for det.

I forhold til de unge patienter samarbejder teamet med Ungdomsmedicinsk Enhed og det palliative afsnit for voksne.

Indsats og støtte

Klinik 9931 tilbyder støtte bestående af:

  • Symptomlindring af f.eks. smerter, uro og angst, åndenød og træthed
  • Psykosocial og følelsesmæssig støtte​
  • Sparring ved beslutninger om behandlingsniveau og livskvalitet
  • Åndelig omsorg
  • Støtte til hele familien med fokus på at øge den unge/barnets livskvalitet
  • Samtaler med efterladte forældre og søskende

 

Ved åben kommunikation med forældrene og alderssvarende kommunikation med barnet ønsker teamet at vær​​et med til at:

  • Belyse familiernes ønsker for behandlingen og livsindhold
  • Tale om bekymringen for, at deres barn dør af sygdommen
  • Tale om, hvad man kan forvente, hvis sygdommen forværres
  • Tilbyde palliativ indsats ud over "blot" end-of-life-care


Børn og unge henvises til teamet, når barnets eller den unges livskvalitet er af en sådan grad, at det ​​vurderes, at almen palliation på den hospitalsafdeling, man er tilknyttet, ikke er tilstrækkelig.

Målet er, at børnene skal have den hjælp de behøver – så tidligt som muligt i forløbet.


Redaktør