Informationsmateriale til forældre og pårørende

​Læs mere om, hvordan du som forælder eller pårørende kan få støtte og hjælp af Palliativt Team for Børn og unge.

Børn og unge kan tilbydes palliativ indsats, når de har en livstruende eller livsbegrænsende sygdom. Den palliative indsats finder sted sideløbende med eventuel sygdomsrettet behandling. Palliativ pleje, behandling og støtte kan tilbydes på et hvilket som helst tidspunkt under dit barns sygdomsforløb og ikke kun ved livets afslutning.

Palliativt Team for Børn og Unge (PABU) har fokus på lindring og livskvalitet under alvorlig sygdom med udgangspunkt i jeres barns og families ønsker og behov. Vi kan møde jer i jeres hjem eller på hospitalet, under indlæggelse eller ambulant. Dit barns behandlingsansvarlige læge eller plejeansvarlige sygeplejerske kan give dig yderligere oplysninger om palliativ indsats og henvise til Palliative Team for Børn og Unge. 

Familier bosat i Region Sjælland kan henvises til Børne og Unge Palliation (BUPS) Region Sjælland. Redaktør