Voksen med medfødt hjertesygdom (GUCH)

​I Danmark lever ca. 20.000 voksne med en medfødt hjertesygdom, som kan være alt fra en sim​pel til meget kompleks hjertesygdom.​

Voksne med medfødt hjertesygdom (GUCH)

Voksne med medfødt hjertesygdom kaldes GUCH-patienter. GUCH står for: Grown-Ups w​ith Congenital Heart disease. Mange af disse har behov for livslang, specialiseret opfølgning for​ at sikre en god langtidsprognose, bevaret arbejdsevne og høj livskvalitet. Dette kræ​ver en dedikeret tværfaglig indsats, som varetages af Rigshospitalets GUCH-team. 
GUCH-teamet på Rigshospitalet


Overgang fra barn til voksen med hjertesyg​dom

Bø​rn og unge med medfødt hjertesygdom, som har behov for fortsat opfølgning og behandling overgår fra Afdeling for Børn og Unge til GUCH-teamet ved 16-årsalderen. For at lette overgangen fra ung til voksen er der udviklet et særligt transitionsforløb med et individualiseret uddannelsesprogram og samtaler.
Transitio​nsforløb i Enheden for medfødte hjertesygdomme

Voksne med nyopdaget medfødt hjertesygdom

Nogle former for medfødt hjertesygdom opdages først i voksenalderen, og disse patienter bliver derfor henvist direkte af egen læge eller lokalsygehus til Rigshospitalets GUCH-team.​
GUCH-teamet


​Gravide med medfødt eller erhvervet hjertesygdom

Kvinder med hjertesygdom kan have behov for tættere opfølgning under graviditet og kan henvises af egen læge, jordemoder eller lokalsyghus til Rigshospitalets GUCH-team til vurdering og planlægning af fødselsforløb.​​​​​​​
Center for gravide med hjertesygdom​​


Medfødte hjertesygdomme 

Se beskrivelser af de mest udbredte medfødte hjertesygdomme her på hjemmesiden.​​​​​

Redaktør