Ventrikel Septum Defekt (VSD)

​Hul i skillevæggen mellem hjertekamrene (Ventriklerne).

​​​​​​​​​​​​

Om Ventrikel Septum DefektVSD

De store hjertepumpekamre hedder ventrikler, og skillevæggen imellem dem kaldes septum. Et hul i denne skillevæg kaldes en Ventrikel Septum Defekt (VSD).
Se illustration 

Afhængig af hvor i skillevæggen hullet er, betegnes VSD’en som inlet-, outlet-, muskulær- eller perimembranøs VSD.

VSD operationPå grund af trykforskel mellem de to ventrikler vil det iltede blod fra venstre ventrikel presses over i højre ventrikel. Det betyder dels, at der løber mere blod gennem lungerne og dels, at venstre hjertekammer skal pumpe en større mængde blod end normalt. 
Operation for VSD​

Hyppighed

VSD er den mest almindelige medfødte hjertemisdannelse. Næsten 200 børn fødes hvert år med VSD. Enkelte fødes med flere VSD’er. Nogle VSD’er ses i kombination med andre medfødte hjertesygdomme.

Symptomer

Ved små huller er der ingen symptomer, men der høres en mislyd ved hjertet.

Ved mellemstore huller kan der gå måneder eller år efter fødslen, før man opdager, at der er et hul. Symptomerne vil typisk være let nedsat udholdenhed, men ikke noget der er påfaldende. Ofte er lægen den første, der får tanken om hjertesygdom på grund af mislyd ved hjertet.

Ved de helt store huller vil der komme symptomer allerede inden for den første levemåned. Det vil vise sig ved, at selv let fysisk aktivitet medfører åndenød og påfaldende sved, kaldet hjertesvigt. Det betyder, at barnet ikke har kræfter til at die, bliver svedende og forpustet efter kort tid og må slippe brystet. Det fører til utilstrækkelig vægtøgning på trods af hyppige måltider.

Forældrene er typisk ikke i tvivl om, at der er noget galt, hvilket får dem til at gå til lægen.

Undersøgelser

Ved hjælp af ultralydsundersøgelse af hjertet (ekkokardiografi) er det let at undersøge størrelsen og placeringen af VSD’en samt at vurdere, om hjertet er forstørret. I tvivlstilfælde kan det være nødvendigt at lave supplerende undersøgelser som hjertekateterisation eller MR skanning. 


Behandling

De fleste huller er så små, at hverken lunger e​ller hjerte vil blive belastet. Hvis heller ikke disse små huller påvirker hjertets klapper, er de uden betydning, og man kan leve fint med dem hele livet. En del af de små huller, specielt de muskulære VSD’er, har endda stor sandsynlighed for at lukke sig af sig selv med tiden.

Store huller skal lukkes, da de belaster hjertet og lungerne og kan medføre hjertesvigt. Hvis man i barnealderen har haft et stort hul, som ikke er lukket, så kan det medføre skade på lungerne kaldet Eisenmenger.

En lille VSD skal kun behandles, hvis den ligger så tæt på kropspulsårens klap, at klappen bliver utæt. Det er dog sjældent

Hvis VSD’en belaster hjertet, skal den lukkes ved hjerteoperation. Hvis der er tegn på hjertesvigt, gives vanddrivende medicin indtil operationen. Ved operationen bliver der syet et stykke Goretex hen over VSD’enHyppigt ses efter operation et lille rest hul i kanten af Goretex’en. Med tiden vil Goretex’en dog blive dækket af en slags hud (endothel), der lukker resthullet. Når VSD’en er lukket, vil den forblive lukket resten af livet. 


At leve med VSD

Små huller har ingen praktisk betydning. Man kan betragte sig selv som hjerterask, der fysisk kan og må det samme som jævnaldrende, men man vil blive fulgt af hjertelæger med års mellemrum.

Personer med VSD har risiko for betændelse i hjertet (endocardit​). Da det typisk skyldes bakterier fra mundhulen, er sunde tænder med god tandhygiejne den bedste forebyggelse. Dog skal man i 6 måneder efter hjerteoperation med indsættelse af Goretex tage endokardit profylakse.


Af: 
Overlæge Betina Nørager
og
Overlæge Jesper Reimers
 
Copyright Rigshospitalet,
Enheden for Medfødte Hjertesygdomme.

​ 

Redaktør