Medfødt hjertesygdom og rejser

​​


Gr​ønland - ​Færøerne

Europa

Uden for E​uropa


Som udgangspunkt er der ingen problemer i at rejse med medfødt hjertesygdom.
Der er dog forskellige forhold man skal være opmærksom på.

Fakta om rejseforsikring og medfødt hjertesygdom

 


Hvis du har en rejseforsikring, er du altid forsikret ved akut opstået sygdom, der IKKE har sammenhæng med din hjertesygdom

Du er IKKE dækket, hvis du på grund af din hjertesygdom, inden for 2-6 måneder, før afrejse:

    • Er blevet dårligere (forværret hjertesygdom) 
    • Har fået ændret medicin
    • Har været indlagt
    • Har gennemgået operation

Ved tvivl kontakt dit rejseforsikringsselskab og anmod om en forhåndsgodkendelse
Husk altid at læse forsikringsbetingelserne for di​n forsikring.


 

Grønland – Færøerne:

Vi er i et Rigsfællesskab, og man er ved rejser dertil dækket som i Danmark.

Nordiske lande:

Ved rejser i de nordiske lande (Norge, Sverige, Finland og Island), er man dækket via Nordisk Konvention.


Reglerne giver danskere ret til behandling på samme vilkår som statsborgere omfattet af den offentlige sygesikring i det pågældende land. Det betyder også, at der kan blive tale om en vis egenbetaling.

Europa:

Efter 1. august 2014 kan man ikke længere bruge sit gule sundhedskort som rejsesygeforsikring.

I stedet kan man benytte det blå EU-sygesikringskort eventuelt suppleret med en privat rejseforsikring.

EU-sygesikringskortet kan fås gratis kommunen, og det giver ret til samme ydelser og vilkår, som borgerne i det land, man opholder sig i. 

Ved tvivlsspørgsmål om hvorvidt rejsesygesikringen dækker til det pågældende land, kan man altid rette henvendelse til SOS-rejse service.

Uden for Europa:


Rejserman uden for Europa, skal der tegnes en privat rejseforsikring.

Referencer:​

  • Smith D et al. Fitness to fly for passengers with cardiovascular disease. Heart 2010;96:ii1e16
  • Ahmedzai S et al. Managing passengers with stable respiratory disease planning air travel: British Thoracic Society recommendations Thorax 2011;66:i1ei30Jesper Reimers og Betina Nørager 18. januar 2014

©

Rigshospitalet


Læs mere om:

Redaktør