Forebyggelse af endokarditis hos patienter med medfødt hjertesygdom (endokarditprofylakse)

​Endokarditis er en sjælden, men alvorlig betændelse på hjerteklapperne. Patienter med medfødt hjertesygdom og specielt de, der har kunstige hjerteklapper, er i størst risiko for at få endokarditis.

​​​

Årsag

De fleste tilfælde af endokarditis forårsages af bakterier fra munden (streptokokker og stafylokokker), der kommer ind i blodbanen,  sætter sig på én eller flere hjerteklapper o​g ødelægger dem. Bakterierne kommer typisk ind i blodbanen fra munden hvis man har dårlige tænder.


Forebyggelse

For at forebygge endokarditis, er det vigtigt, at alle patienter med medfødt hjertesygdom har en god tandhygiejne og går regelmæssigt til tandlæge.

Vi anbefaler, at patienter med medfødt hjertesygdom: 

 • Børster tænder to gange dagligt
 • Bruger tandtråd efter alle måltider
 • Går til halvårlige tandlægekontroller


Forebyggende antibiotika

I enkelte tilfælde behandler man forebyggende med antibiotika, dvs. pencillin.


Hvem skal behandles med forebyggende antibiotika

​Endokarditforebyggende behandling i form af antibiotika (se doser nederst) anbefales KUN til følgende patienter:

 • Patienter med biologiske eller mekaniske hjerteklapproteser eller med protesemateriale anvendt til reparation af en hjerteklap. Herunder eksempelvis homograft, Melody-klap, Contegra graft, mitralring eller MitraClip.
 • Patienter med cyanotisk hjertesygdom, ukorrigeret eller med restdefekter, shunts eller conduits. Herunder alle med Eisenmengers Syndrom, systemiske shunts, Glenn og fenestreret Fontan/TCPC.
 • Patienter med transposition, der er Mustard-opererede.
 • Patienter, der har fået foretaget PFO/ASD/VSD-lukning med device eller indopereret ASD/VSD-patch i 6 måneder efter proceduren.
 • Patienter med rest-defekter omkring protesemateriale eller device, herunder rest-VSD.
 • Patienter, der tidligere har haft endokardit.

Er du i tvivl så spørg din læge.


Hvornår skal der gives forebyggende antibiotika?

Tandbehandling

Risikoen for at pådrage sig endokarditis i forbindelse med tandbehandling vurderes at være ca. 1:500.000 for den gennemsnitlige patient med medfødt hjertesygdom.

Forebyggende behandling bør derfor kun gives ved de procedurer, der indebærer behandling omkring tandrødderne, skader på tandkødet og/eller hul på mundens slimhinde, dvs. procedurer, hvorved der kommer blødning. Disse inkluderer tandrensning, tandudtrækning, rodbehandling, paradentosebehandling, behandling af tandbylder og indsættelse af stifttænder eller knogleproteser.

Disse inkluderer ikke injektion af lidokain i raskt væv, suturfjernelse, røntgenbilleder og påsætning eller fjernelse af tandbøjle eller andre løstsiddende tandproteser.

Der gives heller ikke forebyggende antibiotika ved skader i munden med tab af tænder eller skader på læber og gane. Ej heller i forbindelse med tandskift hos børn.

Andre operative indgreb eller procedurer

Der er ikke indikation for forebyggende antibiotika ved andre operative indgreb eller ved fødsel. Således anbefales ikke forebyggende antibiotika ved ex. gastroskopi, koloskopi eller bronchoskopi.

Det skal understreges, at ovenstående ikke udelukker den rutinemæssige antibiotika i forbindelse med visse operative indgreb samt ved indgreb i et kendt inficeret område.

Piercing og tatovering

Risikoen for endokarditis​ i forbindelse med tatovering og piercing kendes ikke.

Derfor frarådes disse indgreb ikke, fraset tunge-piercing, der indebærer hul i mundens slimhinde. Da der teoretisk er en risiko for, at bakterier kommer ind i blodbanen ved tatovering anbefales det at benytte professionelle tatovører, der er uddannet inden for hygiejne og steril teknik.

Forebyggende behandling med antibiotika før piercing/tatovering anbefales ikke, men man skal være opmærksom og søge læge ved tegn på infektion.

Hvilken forebyggende antibiotika skal gives før tandindgreb, hvor der forventes blødning?

 • Tbl. Amoxicillin 2 g p.o. som engangsdosis (børn 50 mg/kg), 60 min. før indgrebet.
 • Ved penicillinallergi gives tbl. roxithromycin 300 mg som engangdosis (børn 5 mg/kg).


Af:

overlæge Jesper Reimers og overlæge​ Betina Nørager

​© Rigshospitalet, Enheden for Medfødte Hjertesygdomme

 

Læs mere om: Redaktør