Forskning og uddannelse

​Enheden for Medfødte Hjertesygdommes medarbejdere forsker og underviser i mange forskellige sammenhænge​​​​​​​​​Forskning

Medarbejdere fra Enheden for Medfødte Hjertesygdomme deltager hvert år som foredragsholdere på danske og internationale forskningsmøder og konferencer og publicerer en lang række videnskabelige artikler i internationale tidsskrifter.

​Forskningen er fokuseret omkring komplekse tilstande for hjertesyge som f.eks.:

  • ​Eisenmengers syndrom, der er en følgevirkning af u​opdaget eller ubehandlet medfødt hjertesygdom
  • Univentrikulære hjerter, hvor hjertet kun har eet fungerende hjerte-/pumpekammer, mens det andet kammer er underudviklet
  • Kateterbaserede interventioner som pulmonal stentklapper og lukning af medfødt åbning mellem hjertets to forkamre. 
Der er læger tilknyttet enheden, som er i gang med ph.d.-afhandlinger om medfødt hjertesygdom.

Uddannelse

Rigshospitalet udbyder i samarbejde med Enheden for Medfødte Hjertesygdomme årligt et kursus i medfødte hjertesygdomme for sygeplejersker. Kursets formål er at sikre, at alle, der har berøring med patienter med medfødt hjertesygdom, har et opdateret og indgående kendskab til alle facetter af sygdommen.

Hvert andet år afholder enheden i samarbejde med Rigshospitalet et internationalt kursus i børnehjertekirurgi og områder relateret hertil. Deltagerne kommer fra både Europa og USA.

Udenlandske uddannelsessøgende læger har i gennem de sidste fem år deltaget i enhedens arbejde, og der er altid ansat en eller to udenlandske læger fra internationale centre i enheden. På samme måde tilbydes danske læger fra andre hospitaler kortere eller længere ophold i e​nheden med det formål at forankre den vigtige specialviden også på andre danske hospitaler.

Enhedens læger anvendes af udenlandske centre over det meste af verden, når nye avancerede operationsformer skal tages i brug.


Redaktør