​​​​​​​

Fosterhjerteteamet

​​​F​​osterhjerteteamet er s​pecialister i at skanne fostres hjerter.

Vi ta​ger os af udredning og diagnose af hjertesygdomme hos fostre og følger fostrets og hjertets udvikling gennem graviditeten. Sammen med forældrene planlægger vi fødslen og den behandling, barnet skal have lige efter fødslen. Teamet består af en børnesygeplejerske, læger med ekspertise i ultralydskanning af fostre (føtalmedicinere), fødselslæger og børnehjertelæger.​ ​

Speciallæger


Niels Vejstrup
Overlæge, ph.d.

Speciallæge i kardiologi. 
Leder af føtalkardiologien på Rigshospitalet.

Jesper Steensberg
Overlæge
Speciallæge i børnehjertesygdomme og subspecialiseret i neonatologi.


Charlotte Ekelund
Overlæge, ph.d.
Speciallæge i gynækologi og obstetrik
Subspecialiseret i føtalmedicin. Ekspert i urdredning, diagnostik og behandling af syge fostre. Ansvarlig for det føtalkardiologiske team i Center for Føtalmedicin og Gravide. Uddannelsesansvarlig i føtalmedicin for kommende speciallæger i gynækologi og obstetrik i Danmark.Karin Sundberg
Overlæge, dr.med.,
Speciallæge i gynækologi og obstetrik.
Ekspert i udredning og diagnostik og behandling af syge fostre. Funktionsleder for Center for Føtalmedicin og Gravide samt ansvarlig for den invasive behandling af syge fostre på Rigshospitalet. ​Lisa Neerup Jensen

Overlæge
Speciallæge i gynækologi og obstetrik
Subspecialiseret i føtalmedicin. Ekspert i udredning og diagnostik og behandling af syge fostre, herunder hjertemisdannelser.

Publikationer
Kirsten Søgaard
Overlæge 
Speciallæge i gynækologi og obstetrik.
Subspecialiseret i føtalmedicin. Ekspert i udredning og diagnostik og behandling af syge fostre, herunder hjertemisddannelser.

Publikationer

                   ​        

 

​Patientkoordinatorer

Rikke Karlsen
Malene Rosborg


 


Redaktør