Hjertekateterisation

​En hjertekateterisation er en undersøgelse af hjertes anatomi og funktion. Undersøgelsen foretages for at opnå information, der har betydning for den videre behandling. 

​Ved undersøgelsen føres tynde plastikrør (katetre) op til hjertet. Det er muligt at få adgang til hjertet fra blodårer i begge lysker. Hjertekateterisation foretages i røntgengennemlysning med og uden kontraststof. Man kan måle trykket i hjertets kamre, vurdere forsnævringer af klapper mv. Det er også muligt at udvide forsnævrede blodårer og klapper.

Bedøvelse til hjertek​​ateterisation 

Når børn og unge skal have foretaget en hjertekateterisation, sker det ofte i fuld bedøvelse. Hvis der er tale om en ung, der selv er indforstået med det, kan hjertekateterisationen foretages i lokalbedøvelse.

Dagen før undersøge​​​lsen

Dagen før undersøgelsen er sat af til forberedelse. Dagen går med, at barnet får målt højde og vægt. Der bliver også taget EKG, blodprøver, og i nogle tilfælde skal der laves en ultralydsscanning. 

Sygeplejersken og lægen vil forklare jer om undersøgelserne, samt hvilken risiko der er for komplikationer. I har her mulighed for at stille spørgsmål. Der vil være mange informationer, og derfor kan det være en god ide at skrive alle jeres spørgsmål ned i farten. 

Senere vil I blive vist rundt på det sengeafsnit, hvor barnet skal være indlagt på undersøgelsesdagen. I kommer også til at tale med narkoselægen om bedøvelsen og bliver informeret om fasteregler inden bedøvelse. 

Undersøgelsesdag​​en

Har I sovet hjemme møder I ind afdelingen på det tidspunkt, I har aftalt med sygeplejersken. Barnet skal have målt temperatur og have hospitalstøj på. En Sygeplejerske og portør vil følge jer til Kardiologisk Laboratorium​, hvor hjertekateterisationen skal foregå. I har mulighed for at være hos jeres barn til det sover. 

Efter undersøgels​​en

Når undersøgelsen er overstået, vækker vi jeres barn, hjælper det i seng og køre barnet tilbage til Hjerte- og Lunge afsnit 4144 for børn og unge.  

Fordi, der er risiko for, at sårene i lysken springer op, er det vigtigt, at barnet bliver i sengen nogle timer.  I løbet af eftermiddagen vil lægen, som har udført hjertekateterisationen, fortælle jer om resultatet af undersøgelsen eller behandlingen. 

Børn, som udelukkende har fået undersøgt hjertet, kan som regel udskrives samme aften.  Børn, der har fået lukket et hul i hjertet eller har fået udvidet en forsnævring af hjerteklap eller blodåre, skal være indlagt til næste dag. Inden udskrivelse vil der blive foretaget ultralydsundersøgelse af hjertet og i nogle tilfælde skal der tages røntgenbillede af hjerte og lunger. 

Hjemme igen

2 – 4 dage efter undersøgelsen skal barnet holde sig i ro og være sygemeldt fra skole eller uddannelse.  Man kan være øm i lysken i dagene efter en hjertekateterisation, og behandling med paracetamol kan være en god smertelindring.

Hvis der opstår problemer eller bekymringer i dagene efter hjertekateterisationen, eller hvis jeres barn får feber, skal I rette henvendelse til patientkoordinatorerne (link til hjemmesiden) for hjertebørn på Rigshospitalet.

Læs m​​ere om:

Hjælp til at klare smerterfulde procedurer 

Videnscenter for Børnesmerter har udarbejdet en vejledning til forældre, til at hjælpe børn og unge med at klare smertefulde indgreb eller proceduerer. Redaktør