Ablation - behandling af børn og unge

​​En ablation er behandling af hurtig eller uregelmæssig hjerterytme. Ved hjælp af flere tynde, plastikslange​r (katetre), der er ført op til hjertet via en blodåre i lysken, er det muligt at behandle rytmeforstyrrelser.

En ablation foretages i røntgen gennemlysning, for at man kan placere katetrene i hjertet. Herefter fremkaldes der et anfald af hurtig hjerterytme. Det område i hjertet, som forårsager rytmeforstyrrelsen lokaliseres. Området/vævet, som bidrager til rytmeforstyrrelsen fryses eller opvarmes og går dermed til grunde.

Bedøvelse til e​n ablation

Når børn og unge skal have foretaget en ablation, sker det ofte i fuld bedøvelse. Hvis der er tale om en ung, der selv er indforstået med det, kan ablation foretages i lokalbedøvelse.

Dagen før unde​​rsøgelsen

Dagen inden ablationen skal I møde på hjerte- og lungeafsnittet for børn og unge afsnit 4144, opgang 4, 4. sal. Der er tilrettelagt et program, som barnet skal gennemgå.

Undersøgelser og ​målinger

Barnet skal gennemgå følgende undersøgelser/målinger:

  • Højde og vægt
  • Blodtryk
  • Puls
  • Iltmætning i blodet (saturation)
  • Temperatur
  • Blodprøvetagning med lokalbedøvende creme.

Det er ikke nødvendigt at gentage ekg, hvis det er foretaget inden for den sidste måned.

Hjælp til at klare smerterfulde procedurer 

Videnscenter for Børnesmerter har udarbejdet en vejledning til forældre, til at hjælpe børn og unge med at klare smertefulde indgreb eller proceduerer. 


​Rundvisning og inf​ormation

Lægen og sygeplejersken vil informere jer om, hvordan indlæggelsen kommer til at forløbet, og gør jer opmærksom på, hvilken risiko der er for komplikationer.

I har naturligvis mulighed for at stille spørgsmål til det hele.

I vil blive vist rundt på sengeafsnittet, og få tildelt en stue. I kommer også til at tale med narkoselægen om bedøvelsen og bliver informeret om fasteregler inden bedøvelse.  


Undersøgels​esdagen

Hvis I har sovet hjemme, møder I ind afdelingen på det tidspunkt, I har aftalt med sygeplejersken. Barnet skal have målt temperatur og have hospitalstøj på. En sygeplejerske og portør vil følge jer til Kardiologisk Laboratorium, hvor ablationen skal foregå. I har mulighed for at være hos jeres barn til det sover.


Efter undersø​​gelsen

Når undersøgelsen er overstået, vækker vi jeres barn, hjælpes det seng, og kører barnet tilbage til Hjerte- og Lunge afsnit for børn og unge​. Af hensyn risikoen for, at sårende i lysken springer op, er det vigtigt, at barnet bliver i sengen. Børnekardiologen vil orientere jer om undersøgelsen og den efterfølgende behandling.

Børn, som udelukkende har fået undersøgt hjertet, kan som regel udskrives samme aften.  Børn, der er blevet ablateret, skal være indlagt et døgn og skal starte behandling med hjertemagnyl. En tablet, som tages dagligt i en måned.


Udskriv​​else

Inden udskrivelse vil den stuegangsgående læge tale med jer, en sygeplejerske vil måle blodtryk og tage et ekg. Der vil være planlagt ambulant opfølgning (kontrol i ambulatoriet) på det hospital, I er blevet henvist fra, dvs. enten Skejby, Odense eller Rigshospitalet.  


Hjemm​​e igen

2 – 4 dage efter undersøgelsen skal barnet holde sig i ro og være sygemeldt fra skole eller uddannelse.  Man kan være øm i lysken i dagene efter en ablation, og paracetamol kan være en god smertelindring
Efter behandlingen kan der være en lille risiko for, at symptomerne kommer igen. Hvis dette sker, vil man ofte overveje at forsøge ablation igen.

Hvis der opstår der problemer eller bekymringer i dagene efter ablationen, eller hvis jeres barn får  feber, skal I rette henvendelse til patientkoordinatorerne på Rigshospitalet.


Læs m​ere om


Redaktør