Patientkoordinatorer for børn med medfødte hjertesygdomme

​Patientkoordinatorerne vil tage hånd om alle de spørgsmål og bekymringer, I som familie kan have i relation til sygdom og behandling.

​Rigshospitalet har to patientkoordinatorer, Malene Rosborg og Rikke Karlsen, som er kontaktpersoner for hjertebørn fra hele Danmark. Patientkoordinatorerne vil tage hånd om alle de spørgsmål og bekymringer, I som familie kan have i relation til sygdom og behandling.  

Når jeres barn er blevet henvist til operation på Rigshospitalet, vil patientkoordinatorerne kontakte jer for at planlægge og koordinere forløbet i samarbejde med jer. 

Patientkoordinatorerne vil tale med jer om både forløbet, overnatningsmuligheder og henvisning til socialrådgiver, for at sikre, at I får søgt om relevante sociale ydelser og hjælp i forbindelse med indlæggelsen.

Læs mere om patientkoordinatorerne i Hjertebarnet nr. 155, fra december 2016.


Kontakt

Malene Rosborg
Tlf. ​3545 6798
Patientkoordinator-hjerteboern.rigshospitalet@regionh.dk


 
 


 

Redaktør