Patientforløb for nyfødte med medfødt hjertesygdom

​​

​Fødsel

Et nyfødt barn med en kendt svær hjertemisdannelse vil blive indlagt på en intensiv neonatalafdeling inden for en time efter fødslen.

Indlæggelse

Barnet vil i langt de fleste tilfælde få lagt katetre i navlekarrene for at kunne overvåges (monitoreres), få medicin og væske. Barnet vil blive overvåget med monitoreringsudstyr frem til operationen. Nogle børn vil have behov for respiratorbehandling inden operationen. Vi tilstræber mest mulig kontakt mellem barn og forældre under indlæggelsen. Forældrene bliver inddraget i pleje og behandling af deres barn.

Operation​

De fleste børn med svære hjertemisdannelse vil have behov for operation inden for de første to leveuger. Efter operationen bliver barnet indlagt på hjerteintensivafdelingen, og når de første intensive dage er overstået, og når barnet er stabilt, flyttes barnet til børnehjerteafdelingen.

Akut indlæggelse - Neonatalklinikkens transporthold

Børn, som ikke har fået stillet diagnosen svær hjertesygdom før fødslen, kan blive alvorligt syge. De bliver indlagt på lokale børneafdelinger og bliver hvis nødvendigt hentet akut i ambulancen eller af en helikopter af Neonatalklinikkens specielt uddannede transporthold. Barnet overflyttes til Rigshospitalet. 

Medfødte hjertesygdomme 

Se beskrivelser af de mest udbredte medfødte hjertesygdomme her på hjemmesiden.​


Redaktør