Kræftrehabilitering og Senfølger, klinik 9601

Den tværgående klinik for Kræftrehabilitering og Senfølger er et internt tilbud til alle kræftpatienter over 18 år, som har et behandlings- eller opfølgningsforløb på Rigshospitalet. 

Klinikken hjælper patienter, som oplever svær belastning og har komplekse rehabiliteringsbehov. I samarbejde med patient, pårørende og evt. samarbejdspartnere som fx hospitalsafdelinger, patientens kommune og praktiserende læge udarbejdes en rehabiliteringsplan. 

Formålet med kræftrehabilitering er, at patienten får støtte eller genvinder styrke til at klare hverdagen på trods af de følger, som sygdom og/eller behandling giver på kort eller lang sigt. Det kræver ofte en koordineret og multidisciplinær indsats.​

Støtte til livet med kræft​​ - patientfilm


Henvisning er påkrævet

Sundhedsfagligt personale på Rigshospitalet kan henvise kræftpatienter med komplekse rehabiliteringsbehov til klinikken. Før henvisning til klinikken har patienten og evt. pårørende en samtale om rehabiliteringsbehov med kontaktsygeplejerske og evt. læge. 

Skema til forberedelse

Samtalen tager udgangspunkt i at patienten og evt. pårørende har forberedt sig hjemmefra ved at anvende skemaet; 
Aktuelt tager klinikken ikke imod direkte henvendelser fra patienter og pårørende. ​Tal med din kontaktlæge/-sygeplejerske.​


Redaktør