SharePoint

Rigshospitalets Patienthotel
Afsnit 1001

Opgang 10
Henrik Harpestrengs Vej 2
2100 København Ø


Tlf.: 35 45 28 28 (døgnåbent)

Indeholder din henvendelse ikke personfølsomme informationer, kan du skrive til os på:
E-mail: patienthotel.rigshospitalet@regionh.dk  ​