Teknik og Vedligehold

Vores kerneopgaver er vedligeholdelse af hospitalets bygninger, drift af tekniske installationer og brandsikkerhed.

I Teknik og Vedligehold er vi ansvarlige for at overvåge og vedligeholde hospitalets tekniske installationer, som elektricitet, vand, varme, ventilation og køl. Det er vores opgave at sikre stabile forsyninger, så patientbehandlingen kan varetages uden afbrydelser.

​​Vi vedligeholder og reparerer hospitalets bygninger, og sørger for brandudstyr og -sikkerhed.

Redaktør