Sterilcentral

​Sterilcentralerne vasker, kontrollerer og steriliserer kirurgiske instrumenter til operationsafsnittene.

Sterilcentral

​​Sterilcentral​​​​

Rigshospitalet har to store sterilcentraler. I sterilcentralerne bliver kirurgiske instrumenter kontrolleret, sorteret, vasket, pakket og steriliseret. Derefter kan de igen bruges til operationer og indgreb.

Instrumenterne kigges godt efter og nogle skilles ad, inden de bliver vasket. Vanskelige instrumenter bliver behandlet med ultralyd i en maskine. Efter vask bliver instrumenterne kontrolleret under en luplampe, så vi er sikre på, at de er rene og uden skader. Herefter pakkes de enkelt- eller sætvis i poser, i specielt papir eller i containere. Når instrumenterne er pakket, bliver de steriliseret i en autoklave – en maskine, der ved forhøjet tryk og en temperatur på 134° steriliserer kirurgiske instrumenter.

Vi vasker og kontrollerer mere end 4.000 instrumenter om dagen, og vores arbejde skal være i orden hver gang - ellers kan det få alvorlige konsekvenser for patienterne. Derfor gør vi en stor indsats for at sikre og efterprøve kvaliteten og for at udvikle vores medarbejderes viden og faglige stolthed. 

Alle opgaver kvalitetsstyres på baggrund af:

Derudover gennemgår vi en audit på maskiner, processer og dokumentation 1 gang om året ved ekstern auditor for at sikre, at vi lever op til vores kvalitetsstandarder.​

Redaktør