​​​​

Rengøringsafdelingen

Det er vores opgave at holde hospitalet rent for at forhindre smittespredning og forebygge infektioner.

Rengøringsafdelingen udfører alle former for rengøring med det formål at forhindre smittespredning og forebygge infektioner. Vi følger strikte hygiejnestandarder, og vores arbejde kvalitetssikres dagligt med udgangspunkt i de 6 kritiske styringspunkter, som udpeger de områder på f.eks. en sengestue, der er vigtigst at rengøre ifølge de Nationale Infektionshygiejniske Retningslinjer, NIR. Herudover følger vi også dansk standard INSTA 800.

Vores ledere og medarbejdere uddannes så alle har et højt fagligt niveau og bredt kendskab til de standarder, vi er underlagt i vores daglige arbejde. Vi kender hver en krog på hospitalet og værner om bygningerne og inventaret.

Udover rengøring varetager vi forskellige servicefunktioner f.eks. anretning og klargøring af mad og drikke til patienter for hospitalets kliniske afdelinger ud fra indgåede serviceaftaler. ​
Redaktør