Patienttransport

​Vi har ansvar for patienttransport til og fra behandling, forflytninger samt vedligeholdelse af hjælpemidler til patienterne på Glostrup.

Portør kører patient til behandling

​Patienttransport består af hjælpemiddeldepotet og portørcentralen i Glostrup.

Hjælpemiddeldepotet​​​

​Hjælpemiddeldepotet vasker, klargør og reparerer hjælpemidler til patienterne på Rigshospitalet - Glostrup. Vi afleverer, installerer og afhenter også hjælpemidlerne i borgernes hjem.

​Portørcentralen

Portørerne transporterer patienter til og fra undersøgelser på Rigshospitalet – Glostrup, og har ansvar for løft og forflytninger.
Vores portører er uddannet plejeportører og kan derfor fungere som fast vagt ved alvorligt syge, urolige eller psykisk syge patienter. Vi kan assistere plejepersonalet f.eks. med EKG-målinger og genoplivning ved hjertestop.

Redaktør