Portør kører patient til behandling

Patienttransport, Sterilcentral og Hjælpemiddeldepot

Vi har ansvar for patienttransport til og fra behandling, forflytninger samt vedligeholdelse af hjælpemidler til patienterne, sterilisering af instrumenter og sengevask.

​Portører

Portørerne transporterer patienter til og fra undersøgelser på Rigshospitalet – Glostrup, og har ansvar for løft og forflytninger.

Vores portører i Glostrup er uddannet plejeportører og kan derfor fungere som fast vagt ved alvorligt syge, urolige eller psykisk syge patienter. Vi kan assistere plejepersonalet f.eks. med EKG-målinger og genoplivning ved hjertestop.

Vi har også kliniske portører på Blegdamsvej, som varetager en række særlige opgaver og akutfunktioner indenfor behandling og pleje af medicinske, kirurgiske og neurologiske patienter.

Hjælpemiddeldepotet​​​

​Hjælpemiddeldepotet vasker, klargør og reparerer hjælpemidler til patienterne på Rigshospitalet. Vi afleverer, installerer og afhenter også hjælpemidlerne i borgernes hjem, hvis de ikke kan returnere selv.​

BlegdamsvejGlostrup
Kontakt 
Hjælpemiddeldepotet telefon:
35 45 31 92


Du kan finde Hjælpemiddeldepotet i kælderen tæt på opgang 3, afsnit 3192.

Åbningstider:
Alle hverdage fra kl. 7:30 - 15:00
(fredag fra kl.  7:30-14:30)
Kontakt
Hjælpemiddeldepotet telefon:
38 63 23 47


Du kan finde Hjælpemiddeldepotet ved kapellet, indgang 11.

Åbningstider:
Alle hverdage fra kl. 7:30 – 15:00
(fredag fra kl. 7:30-14:30)
Cpap bestillinger KUN Glostrup​


Sterilcentraler

Rigshospitalet har to store lokale sterilcentraler. I sterilcentralerne bliver kirurgiske instrumenter kontrolleret, sorteret, vasket, pakket og steriliseret. Derefter kan de igen bruges til operationer og indgreb.

Sengecentralen

Vi har også ansvaret for sengecentralen og sørger her for at vaske og rede sengene, så der er klar til nye patienter.


Redaktør