Patienttransport, Sterilcentral og Hjælpemiddeldepot

Vi har ansvar for patienttransport til og fra behandling, forflytninger samt vedligeholdelse af hjælpemidler til patienterne på Glostrup, sterilisering af instrumenter og sengevask.

Portør kører patient til behandling

Hjælpemiddeldepotet​​​

​Hjælpemiddeldepotet vasker, klargør og reparerer hjælpemidler til patienterne på Rigshospitalet - Glostrup. Vi afleverer, installerer og afhenter også hjælpemidlerne i borgernes hjem.

​Portørcentralen

Portørerne transporterer patienter til og fra undersøgelser på Rigshospitalet – Glostrup, og har ansvar for løft og forflytninger.

Vores portører er uddannet plejeportører og kan derfor fungere som fast vagt ved alvorligt syge, urolige eller psykisk syge patienter. Vi kan assistere plejepersonalet f.eks. med EKG-målinger og genoplivning ved hjertestop.

Sterilcentraler

Rigshospitalet har to store lokale sterilcentraler. I sterilcentralerne bliver kirurgiske instrumenter kontrolleret, sorteret, vasket, pakket og steriliseret. Derefter kan de igen bruges til operationer og indgreb.

Sengecentralen

Vi har også ansvaret for sengecentralen og sørger her for at vaske og rede sengene, så der er klar til nye patienter.


Redaktør