Portør kører patient til behandling

Patienttransport, Sterilcentral og Hjælpemiddeldepot

Vi har ansvar for patienttransport til og fra behandling, forflytninger samt vedligeholdelse af hjælpemidler til patienterne, sterilisering af instrumenter og sengevask.

​Portører

Portørerne transporterer patienter til og fra undersøgelser på Rigshospitalet – Glostrup, og har ansvar for løft og forflytninger.

Vores portører i Glostrup er uddannet plejeportører og kan derfor fungere som fast vagt ved alvorligt syge, urolige eller psykisk syge patienter. Vi kan assistere plejepersonalet f.eks. med EKG-målinger og genoplivning ved hjertestop.

Vi har også en afdeling for kliniske portører på Blegdamsvej, som varetager en række særlige opgaver og akutfunktioner indenfor behandling og pleje af medicinske, kirurgiske og neurologiske patienter.

Hjælpemiddeldepotet​​​

​Hjælpemiddeldepotet vasker, klargør og reparerer hjælpemidler til patienterne på Rigshospitalet. Vi afleverer, installerer og afhenter også hjælpemidlerne i borgernes hjem, hvis de ikke kan returnere selv.​

BlegdamsvejGlostrup
Kontakt 
Hjælpemiddeldepotet telefon:
35 45 31 92


Du kan finde Hjælpemiddeldepotet i kælderen tæt på opgang 3, afsnit 3192.

Åbningstider:
Alle hverdage fra kl. 7:30 - 15:00
(fredag fra kl.  7:30-14:30)
Kontakt
Hjælpemiddeldepotet telefon:
38 63 23 47


Du kan finde Hjælpemiddeldepotet ved kapellet, indgang 11.

Åbningstider:
Alle hverdage fra kl. 7:30 – 15:00
(fredag fra kl. 7:30-14:30)
Cpap bestillinger KUN Glostrup​


Sterilcentraler

Rigshospitalet har to store lokale sterilcentraler. I sterilcentralerne bliver kirurgiske instrumenter kontrolleret, sorteret, vasket, pakket og steriliseret. Derefter kan de igen bruges til operationer og indgreb.

Instrumenterne kigges godt efter og nogle skilles ad, inden de bliver vasket. Vanskelige instrumenter bliver behandlet med ultralyd i en maskine. Efter vask bliver instrumenterne kontrolleret under en luplampe, så vi er sikre på, at de er rene og uden skader. Herefter pakkes de enkelt- eller sætvis i poser, i specielt papir eller i containere. Når instrumenterne er pakket, bliver de steriliseret i en autoklave – en maskine, der ved forhøjet tryk og en temperatur på 134° steriliserer kirurgiske instrumenter.

Vi vasker og kontrollerer mere end 4.000 instrumenter om dagen, og vores arbejde skal være i orden hver gang - ellers kan det få alvorlige konsekvenser for patienterne. Derfor gør vi en stor indsats for at sikre og efterprøve kvaliteten og for at udvikle vores medarbejderes viden og faglige stolthed. 

Alle opgaver kvalitetsstyres på baggrund af:

Derudover gennemgår vi en audit på maskiner, processer og dokumentation 1 gang om året ved ekstern auditor for at sikre, at vi lever op til vores kvalitetsstandarder.​​

Sengecentralen

Vi har også ansvaret for sengecentralen og sørger her for at vaske og rede sengene, så der er klar til nye patienter.


Redaktør