Enhed for Mad og Drikke

​​

Enhed for Mad og Drikke

Maden er vigtig for helbredet, især når man er syg og indlagt. Det er vores opgave at tilberede god mad, der bidrager til patienternes velbefindende og helbredelse.

Enhed for Mad og Drikkes medarbejdere spænder fra ernæringsassistentelever til slagtere, bagere og kokke. Sammen har de ansvaret for at tilberede og levere mad af ernæringsmæssig kvalitet, der bidrager til patienternes velbefindende og helbredelse.

Hver dag tilberedes 3 hovedmåltider og 3 mellemmåltider til ca. 2.000 patienter. Det inkluderer ud over Rigshospitalets 3 matrikler (Blegdamsvej, Glostrup og Hornbæk) også mad til Amager Hospital og 6 psykiatriske centre fordelt på 9 lokationer. Derudover tilberedes mad til Rigshospitalets 2 personalekantiner og 3 caféer.

Enhed for Mad og Drikke leverer hver måned ca. 7.600 kg kartofler, 50.000 stk. frugt, 25.500 liter mælk, 10.400 liter suppe og 14.300 kg brød/boller til patienterne. ​Redaktør