​​​​​

Den Regionale Sterilcentral

Den Regionale Sterilcentral vasker, kontrollerer og steriliserer kirurgiske instrumenter til Region Hovedstadens hospitaler (undtagen Bornholms Hospital).

Den Regionale Sterilcentral står for genbehandling af kirurgiske instrumenter som er en proces, hvor instrumentet først inspiceres og rengøres manuelt, herefter
bliver det desinficeret i en vaskemaskine og til sidst skal det gennem en såkaldt autoklavering (steriliseringsproces) oftest ved damp. Herefter er instrumentet sterilt og klar til brug på operationsgangen. 
 
Sterilcentralen skal understøtte op mod 1.000 daglige operationer og skal levere kirurgisk udstyr til 30 operationsgange, 200 ambulatorier, fødegange og akutmodtagelser på Regionen Hovedstadens hospitaler (undtagen Bornholms Hospital). Der er 46.000 forskellige instrumenttyper.
 
Vi er arbejdsplads for ca. 200 sterilassistenter, 20 specialteknikere og 10 IT-supportere. Vi kommer til at kører i døgndrift 365 dage om året. Sterilcentralen skal understøtte op mod 1.000 daglige operationer
Når vi er fuldt implementeret har vi to enheder på henholdsvis Rigshospitalet Blegdamsvej og Herlev Hospital.

Redaktør