Servicecentret

Servicecentret har ansvar for en lang række af Rigshospitalets drift- og servicefunktioner. Vi gør rent, steriliserer medicinske instrumenter og laver mad til patienter, pårørende og medarbejdere. Vi driver patienthotel og transporterer post, personale og vævsprøver rundt på hospitalet.