​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

Neurorehabilitering i Danmark

Skader på hjerne eller rygmarv er som oftest komplekse skader, der har langvarige følger. I mange tilfælde er der behov for et langvarigt rehabiliteringsforløb. Neurorehabiliteringen efter en skade på hjerne eller rygmarv er præget af en høj grad af tværfagligt samarbejde, hvor mange forskellige faggrupper er involveret på tværs af sektorer. 

Hjerne- og rygmarvsskader giver forskellige typer af følgevirkninger. På trods af de åbenlyse forskelle mellem følgevirkningerne er der stadig en række behov hos de ramte, som varetages på samme måde hvad enten du har en rygmarvskade eller en erhvervet hjerneskade.​ 

En erhvervet hjerneskade kan give kognitive, ​somatiske, affektive, fysiske samt adfærdsmæssige forandringer hos personen, der pådrager sig skaden, hvorimod personer der rammes af en rygmarvsskade, kan opleve komplet paralyse eller delvis paralyse, men også motoriske og sensoriske vanskeligheder i relation til vandladning og tarmtømning, seksualfunktion og respiratorisk og kardiovaskulær funktion.

Den initiale behandling varetages i akut regi på hospital, hvorefter den tidlige genoptræning oftest fortsætter i den subakutte fase, også i hospitalsregi. Efter udskrivelse varetages det efterfølgende rehabiliteringsforløb som oftest af den ramtes hjemkommune. 

Redaktør