Hjemmesiden ggop.dk

På hjemmesiden ggop.dk finder du værktøjer til udarbejdelse af genoptræningsplaner. Blandt andet korte animationsfilm om gældende lovgivning, lommekort og undervisningsmateriale, som frit kan anvendes til udlevering og undervisning samt formuleringsforslag til brug direkte i genoptræningsplanen.


Hjemmesiden er udviklet af det landsdækkende projekt GGOP - Den Gode Genoptræningsplan støttet af puljemidler fra Sundheds- og Ældreministeriet og er produceret af specialist i neurologisk fysioterapi Karin Spangsberg Kristensen i et samarbejde med RegionH E-læring i 2020.

Siden henvender sig primært til sundhedsprofessionelle, der beskæftiger sig med hjerneskaderehabilitering, men dele af materialet er generisk og kan anvendes bredt.

Gå til hjemmesiden ggop.dk​​Om GGOP - Den Gode Genoptræningsplan

​Efter en erhvervet hjerneskade kan en god genoptræningsplan være afgørende for, at en borger kan vende så godt tilbage til hverdagen som muligt.

Formålet med det nationale projekt GGOP - Den Gode Genoptræningsplan er at understøtte arbejdet med genoptræningsplaner efter erhvervet hjerneskade via kompetenceudvikling af sundhedsprofessionelle over hele landet - på tværs af sektorer.

​Karin Spangsberg Kristensen fra Videnscenter for Neurorehabilitering var i 2018-20 national projektleder på projekt GGOP - Den Gode Genoptræningsplan. 


Vil du vide mere om GGOP og genoptræningsplanen?

Kontakt projektleder

Billede af Karin SpangsbergKarin Spangsberg
Projektleder, MPH, specialist i neurologisk fysioterapi
Email: karin.spangsberg.kristensen@regionh.dk
Telefon: 38 63 45 13
Pure-​profil