​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

Træthed ved erhvervet hjerneskade (fatigue)

Alle kender til det at være træt, men der findes en særlig form for træthed, som ikke forsvinder ved hvile. Mange personer med erhvervet hjerneskade kender til den type træthed. I vores værktøjskasse får du indblik i den særlige form for træthed. Du finder også udvalgte måleredskaber som fagprofessionelle i neurorehabiliteringen kan anvende til måling af træthed.​

​Træthed (fatigue) er et almindeligt og invaliderende symptom, der ofte ses efter en skade på hjernen. Den kan komme til udtryk på forskellige måder. For eksempel fysisk i form af svien, smerter og udmattelse eller mentalt i form af koncentrationsbesvær, glemsomhed, irritabilitet og svækket initiativ. Neurologiske udfald som afasi kan forstærkes ved træthed.

Træthed kan nedsætte erhvervsevnen og forsinke tilbagevenden til arbejde og studie. Det kan være vanskeligt at varetage almindelige daglige gøremål og egenomsorg, og træthed kan begrænse det sociale liv. Træthed kan desuden begrænse deltagelsen i rehabiliteringsindsatser og kompromittere udbyttet af rehabilitering.

Fordi træthed er usynlig, kan den være svær at forstå, både for én selv og for andre. Man kan let føle sig utilstrækkelig og misforstået. Det kan være svært at acceptere de begrænsninger, som trætheden sætter, og tilpasse sin livsførelse efter den.​

Nyt i værktøjskassen​​​​

Scoringsværktøjer til måling af træthed

Nu er det blevet meget lettere at måle graden af træthed efter erhvervet hjerneskade.
Vi har udviklet scoringsværktøjer til spørgeskemaerne: MFI-20 og DMFS, som kan anvendes i klinisk praksis til at måle træthed ved erhvervet hjerneskade.

Med scoringsværktøjerne kan du let beregne testresultaterne. Du kan også sammenligne resultaterne med en referencegruppe og vurdere sværhedsgraden af træthed.

Du finder de to spørgeskemaer og scoringsværktøjerne i fanerne herunder.

Læs mere om årsager, konsekvenser, og hvilke faktorer der påvirker trætheden i vores faktaark om træthed efter erhvervet hjerneskade.

Faktarket er til fagprofessionelle, der arbejder med personer, som oplever en træthedsproblematik efter hjerneskade. Du må gerne printe det og bruge det i din undervisning eller tilsvarende med tydelig reference til Videncenter for Neurorehabilitering. 


Subjektiv træthed kan udredes ved hjælp af et klinisk interview og et eller flere spørgeskemaer. Man kan herudover bede personen om at føre dagbog over sine træthedssymptomer og sine daglige aktiviteter. 

Man kan med fordel notere tegn på  træthed i observationer af personen i forskellige situationer, f.eks. træning og test. I klinisk praksis er det væsentligt at være konkret og nysgerrig på den enkeltes oplevelser og beskrivelser af træthed, og man må tage højde for eventuelle overlap med andre fænomener og medvirkende årsager til træthed. 

I vores værktøjskasse finder du to eksempler på standardiserede spørgeskemaer, som kan bruges til at udrede og måle den subjektive oplevelse af træthed: Multidimensional Fatigue Inventory (MFI-20) og Dutch Multifactor Fatigue Scale (DMFS).

Forskellige måleredskaber til træthed har hver deres fordele og ulemper. D​et bedste valg afhænger i høj grad af formålet med brugen af redskabet.​

MFI-20 er især velegnet til at sammenligne sværhedsgraden af træthed på tværs af sygdomsgrupper og med den generelle befolkning, og den giver flere mål af forskellige aspekter af træthed (for eksempel mental træthed og fysisk træthed). MFI-20 er ikke udviklet specifikt til at måle træthed ved erhvervet hjerneskade.

DMFS er udviklet specifikt til personer med erhvervet hjerneskade og er især velegnet til at give et nuanceret og detaljeret billede af træthedens karakter efter en hjerneskade. Dette spørgeskema giver også flere mål af forskellige aspekter af træthed. Der findes til gengæld ikke validerede cut-off scores eller danske referencedata til at vurdere sværhedsgraden af træthed i forhold til f.eks. den generelle befolkning.

Der findes også andre spørgeskemaer og målemetoder, som ikke fremgår her.


Multidimensional Fatigue Inventory (MFI-20) er udviklet til at måle forskellige aspekter af træthed, herunder generel træthed, mental træthed, fysisk træthed, reduceret aktivitet og reduceret motivation.

Det er et såkaldt generisk spørgeskema, som bliver brugt på tværs af sygdomsgrupper. Det er forholdsvist udbredt i Danmark, og der er blandt andet indsamlet et stort datamateriale på den danske befolkning, som kan bruges til sammenligning, når man vil afgøre sværhedsgraden af træthed.​


Den danske version af MFI-20

MFI-20 er udviklet af Ellen Smets med flere og er oversat til dansk af Torquil Watt med flere. Forfatterne har ophavsret til MFI-20, og den danske version vises her med tilladelse af Ellen Smets. MFI-20 kan bruges frit i klinisk praksis og til forskning (forfatterne skal krediteres). Kommerciel brug kræver forudgående aftale ved henvendelse til Ellen Smets.

Brugervejledning og scoringsværktøj til MFI-20-spørgeskema
Videnscenter for Neurorehabilitering har udviklet en brugervejledning og et digitalt scoringsværktøj til MFI-20-spørgeskemaet.

I brugervejledningen finder du mere info om anvendelse af spørgeskemaet, beregning af score og tolkning af resultaterne. 

Materialet kan anvendes med tydelig kildeangivelse.​


​​The Dutch Multifactor Fatigue Scale (DMFS) er udviklet specifikt til erhvervet hjerneskade med henblik på at måle karakteren og konsekvenserne af træthed efter en skade på hjernen. Spørgsmålene kommer bredt omkring oplevelsen og håndteringen af træthed, og resultaterne opgøres i fem skalascorer. Med en mere detaljeret udredning kan DMFS være særlig anvendelig i planlægningen af en målrettet behandling og rehabilitering.


Den danske version af DMFS
DMFS er udviklet af A.C. Visser-Keizer med flere og er oversat til dansk af T.W. Teasdale, A. Norup og T. Schow. Den danske version er evalueret og revideret af F.L. Dornonville de la Cour med flere. Forfatterne har ophavsret til DMFS, og den danske version vises på videnscentrets hjemmeside med tilladelse af A.C. Visser-Keizer. DMFS kan bruges frit i klinisk praksis og til forskning (forfatterne skal krediteres). Kommerciel brug kræver forudgående aftale ved henvendelse til A.C. Visser-Keizer.

Udviklingen af DMFS er beskrevet i Archives of Physical Medicine and Rehabilitation​:
Dutch multifactor fatigue scale: a n​ew scale to measure the different aspects of fatigue after acquired brain injury

Valideringen af den danske version er beskrevet i Journal of Clinical Medicine (JCM) MDPI:​
Measurement Properties of the Dutch Multifactor Fatigue Scale in Early and Late Rehabilitation of Acquired Brain Injury in Denmark​

Brugervejledning og scoringsværktøj til DMFS-spørgeskema​
Videnscenter for Neurorehabilitering har udviklet en  en brugervejledning og et digitalt scoringsværktøj​ til DMFS-spørgeskemaet.

I brugervejledningen finder du mere info om anvendelse af spørgeskemaet, beregning af score og tolkning af resultaterne. 

Materialet kan anvendes med tydelig kildeangivelse.​


I denne lille film får du indblik i fænomenet træthed og gode råd til, hvordan personer med erhvervet hjerneskade kan tackle trætheden. Du kan bruge den i dit arbejde med patienter/borgere og deres pårørende i neurorehabiliteringen for at skabe større forståelse for, hvad trætheden kan betyde i dagligdagen, og hvordan den kan håndteres. Filmen er produceret af psykologer fra Neurologisk Klinik, Rigshospitalet med Region Hovedstadens enhed for e-læring og tager udgangspunkt i træthed hos patienter med erhvervet hjerneskade. ​​


​På trods af at træthed rammer mange neurologiske patienter, findes der endnu ikke en standardiseret udredning eller behandling af symptomet i Danmark. Som et strategisk indsatsområde arbejder Videnscenter for Neurorehabilitering på at kortlægge udredningsmuligheder og indsatser i forhold til invaliderende træthed. Dernæst at praksisafdække brugen af screeningsmetoder og indsatser i neurorehabiliteringen i Danmark. 

Læs mere om VNR's strategiske indsatsområder


Billede af FRederik Lehman Dornonville de la CourFrederik Lehman Dornonville de la Cour
Postdoc, ph.d., cand.psych.​
Email: frederik.lehman.dornonville.de.la.cour@regionh.dk
​Pure​-profil

​​

Trine Schow​
Seniorforsker, ph.d, MPH, ergoterapeut
Email: trine.schow@regionh.dk
Pure-profil​​Redaktør