​​Børn med alvorligt syge forældre er en overset gruppe i sundhedsvæsenet. I 2012 udgav Sundhedsstyrelsen ”Nationale anbefalinger for sundhedspersoners møde med pårørende til alvorlig syge”​, der understreger, at børnepårørende skal identificeres, og den enkelte familie skal støttes på en måde, der passer til dens behov.

Sundhedspersonalet har en unik mulighed for tidligt at identificere pårørende børn og give den nødvendige støtte til familien og børnene. Det er baggrunden for udviklingen af en hjemmeside: "Når mor eller far bliver syg", hvor du som sundhedsprofessionel kan få gode råd og downloade en manual med tilhørende rådgivningsark, der kan hjælpe og støtte dig i kontakten med børn, der er pårørende, og deres familier.

Hjemmesiden, manual og rådgivningsark er udviklet af Region Hovedstadens Center for Patientinddragelse i samarbejde med bl.a. Kræftens Bekæmpelse.​


​På hjemmesiden "Når mor eller far bliver syg"​ kan du som sundhedsprofessionelle ​få mere viden om børn som pårørende og gode råd til, hvordan du kan identificere børnepårørende samt støtte og rådgive både børn og forældre. Du får blandt andet viden om børns krise- og sorgreaktioner og gode råd til inddragelse af børn i forskellige aldre.    


Manualen er et redskab til sundhedsprofessionelle, der har kontakt til patienter med hjemmeboende børn. Den er mest henvendt til sundhedsprofessionelle på sengeafdelinger, men sundhedsprofessionelle, der arbejder i ambulatorier, vil også kunne bruge den. Manualen giver sundhedsprofessionelle viden om børns og unges krise- og sorgreaktioner samt vejledning i, hvordan børn og unge som pårørende og deres forældre får den nødvendige støtte og rådgivning på hospitalet.

Der er både en lang version og en kort, såkaldt pixi-version, af manualen.

Download manualen i fuld længde eller som pixi-version på hjemmesiden: "Når mor eller far bliver syg",  eller bestil den i trykt udgave​


Med til manualen følger 8 rådgivningsark. Rådgivningsarkene indeholder konkrete redskaber, som sundhedsprofessionelle kan anvende i rådgivningen af forældre til børnepårørende. Arkene indeholder den vigtigste læring fra manualen i en kondenseret form og kommer blandt ind på emner som inddragelse og kommunikation, reaktioner og aldersinddelt støtte.


​Videnscenter for Neurorehabilitering faciliterer et tværfagligt netværk om børn og unge som pårørende. Et netværk, hvor fagprofessionelle i neurorehabiliteringen​ kan dele viden og erfaringer på tværs af regioner og kommuner. Netværket mødes to gange om året, skiftevis fysisk og online.

Læs m​ere om netværket, og bliv medlem