​​​

Job: Akademisk medarbejder med viden om rygmarvsskade til Videnscenter for Neurorehabilitering

Vil du være med til at udvikle neurorehabiliteringen i Danmark, og har du solid klinisk erfaring og viden inden for rygmarvsskadeområdet? Så er det dig, vi søger som vores nye akademiske medarbejder i Videnscenter for Neurorehabilitering.
Vent...
Du skal i samarbejde med dine kollegaer i Videnscenter for Neurorehabilitering (VNR) være med til at opbygge og forme videnscentrets indsatser på rygmarvsskadeområdet.

Dine opgaver som akademisk medarbejder:
Du kommer til at arbejde i enheden for viden og kompetenceudvikling sammen med en programleder, en kursussekretær og en akademisk medarbejder med baggrund i hjerneskadeområdet. Du bliver en essentiel del af planlægning, udvikling og evaluering af initiativer og aktiviteter i forhold til vidensdeling og kompetenceudvikling målrettet fagprofessionelle på tværs af sektorer.
 
Indledningsvist vil din primære arbejdsopgave være at udbygge vores vidensbase på rygmarvsskadeområdet. En anden vigtig opgave vil være at opbygge faglige netværk af relevante samarbejdspartnere, som kan understøtte udvikling og implementering af aktiviteter i forhold til viden og kompetenceudvikling. En række opgaver skal løses i samarbejde med kommunale og regionale aktører.

Vores ønsker til dig: 
Vi stræber mod at afspejle den tværfaglighed, der i høj grad kendetegner neurorehabiliteringen. Vi forventer derfor, at du er uddannet sundhedsprofessionel, har en sundhedsfaglig kandidatgrad, og at du: 
 • Har viden om rygmarvsskadeområdet.
 • Har solid klinisk erfaring fra neurorehabilitering.
 • Har erfaring med projektarbejde og gerne projektledelse.
 • Har erfaring med tværsektorielle patientforløb og snitfladen mellem region og kommune.
 • Har erfaring med systematisk litteratursøgning og evidensvurdering. 
Som person trives du med at have mange bolde i luften og samtidig bevare overblikket, og du: 
 • Har lysten til at opbygge og udvikle vidensdeling og kompetenceudvikling inden for neurorehabilitering.
 • Kan arbejde selvstændigt og løsningsorientret og samtidig med mod på at gå nye veje.
 • Er god til at etablere netværk, inddrage relevante samarbejdspartnere og brugerperspektivet.
 Vi tilbyder:
 • Grundig introduktion og et udviklende fagligt miljø.
 • En nystartet arbejdsplads med højt til loftet og plads til de gode ideer.
 • En mulighed for at gøre en forskel for de cirka 3000 personer, der lever med en rygmarvsskade i Danmark. 
Videnscenter for Neurorehabilitering:
VNR har til formål at styrke tværsektorielt samarbejde gennem viden, kompetenceudvikling, forskning og innovation med henblik på at understøtte sammenhæng i patientforløb inden for neurorehabilitering. VNR’s primære målgruppe er fagprofessionelle, der arbejder med neurorehabilitering, på tværs af hospitaler, kommuner og private rehabiliteringsinstitutioner.
 
Organisatorisk hører videnscentret under Rigshospitalets Neurocenter, der tager sig af patienter med sygdomme i hjerne og rygmarv. VNR har adresse på Rigshospitalet i Glostrup, som bliver din faste arbejdsplads. Aktuelt er der tolv medarbejdere med forskellig baggrund i VNR – både sundhedsprofessionelle og administrative medarbejdere.
 
Yderligere oplysninger:
Spørgsmål til stillingen rettes til videnscenterchef Anne Norup på tlf. 24853 396 eller e-mail: anne.norup@regionh.dk
 
Løn- og ansættelsesvilkår forhandles efter gældende overenskomst. Lønnen forhandles i henhold til reglerne om lokal løndannelse, hvor der vil blive taget hensyn til dine hidtidige optjente kvalifikationer.
 
Ansøgningen skal være os i hænde senest onsdag den 17. august. Vi læser ansøgninger og indkalder til samtaler løbende.
 
Ansættelsessamtaler forventes at finde sted tirsdag den 23. august 2022.
 
Læs mere om stillingen, og søg via region.dk


Redaktør

Kommentarer 

Du skal være logget ind for at benytte denne funktionalitet.

Opret profil
RSS kommentarspor Tilmeld kommentarspor