​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

VNR's årsberetning 2022: Brobygning på tværs af sektorer

Så er Videnscenter for Neurorehabiliterings første årsberetning på gaden. Den giver indblik i et udvalg af videnscentrets aktiviteter i 2022, et år præget af etablering og velbesøgte arrangementer; Konferencer, temadage og webinarer. Læs Anne Norups klumme og se, hvor i landet deltagerne til arrangementerne især kom fra. 


Klumme af Anne Norup, videnscenterchef - Videnscenter for Neurorehabilitering

Det er en fornøjelse at præsentere Videnscenter for Neurorehabiliterings første årsberetning​, som giver jer indblik i et udvalg af vores aktiviteter i 2022. 

2022 har været præget af etablering. Det har været vores første fulde kalenderår i Videnscenter for Neurorehabilitering (VNR), og vi har arbejdet intenst både på de indre og ydre linjer.  

På de indre linjer har vi fået vores virksomhedsgrundlag og staben på plads, og opbygningen af fundamentet for vores kursusvirksomhed er ved at være der. Vi er gået i luften med vores hjemmeside og nyhedsbrev, og vi har afholdt vores første vidensdelingsarrangementer. 

Det giver en enorm ro, men også ekstra energi, fordi vi nu er i mål med meget af det rugbrødsarbejde, der ligger i at opbygge et videnscenter fra bunden. 

Vi kan nu – med afsæt i vores fundament - kaste os over dét, vi brænder for i VNR: 
At skabe en styrket neurorehabiliteringsindsats på tværs - til gavn for mennesker med erhvervet hjerne- eller rygmarvsskade samt deres pårørende. ​

For at understøtte et sammenhængende patientforløb i neurorehabiliteringen arbejder vi i VNR med at bygge bro på tværs af fag og sektorer. I løbet af året er vi blevet endnu mere bevidste om vigtigheden af at arbejde med overgange i den enkelte patient eller borgers forløb, og hvordan vi understøtter det tværsektorielle perspektiv i den enkeltes forløb. 

Heldigvis har vi gode ambassadører i vores ad hoc-arbejdsgrupper, der med ildhu og passion har kastet sig over den vigtige opgave, der ligger i at fodre os med alle de tværsektorielle udfordringer, de oplever i praksis.  

Tak for det! 

Også tak til alle de fagprofessionelle, der i årets løb har deltaget i vores arrangementer og løbende kommer med input til os om, hvordan vi i VNR kan blive endnu bedre til at løse vores vigtige opgave. Vi oplever en stor interesse for vores arrangementer fra hele landet. Det er vi enormt taknemmelige for. Vi tager alle jeres input med i vores videre arbejde.​
Redaktør