​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

Nyt flowchart giver overblik over patientforløb for børn og unge med erhvervet hjerneskade i Region Midtjylland

​En tværsektoriel arbejdsgruppe har udviklet et flowchart over forløbet ved udskrivelse af børn og unge med erhvervet hjerneskade i Region Midtjylland. Socialrådgiver håber, at flowchartet kan være med til at skabe større tryghed for familierne.​​

Foto og citat fra socialrådgiver katrine Kielgast  Garbus

Heldigvis er der få børn, som bliver ramt af en hjerneskade. Men det betyder også, at det er sjældent, at en kommune oplever at modtage et barn med en hjerneskade. 

Tal fra Regionshospitalet Hammel Neurocenter viser, at der i nogle kommuner kan gå flere år imellem, at de modtager et barn eller en ung med en erhvervet hjerneskade. 

Det fortæller Katrine Kielgast Garbus, som er socialrådgiver på Regionshospitalet Hammel Neurocenter og en del af arbejdsgruppen bag et nyt flowchart på børneområdet. 

- Flowchartet er et godt redskab, fordi det er en overskuelig måde at fremstille et indlæggelsesforløb på. Vi håber, at det vil gøre det nemmere at anvende og gør, at man husker at have fokus på de forskellige faser i forbindelse med et indlæggelses- og udskrivningsforløb, siger Katrine Kielgast Garbus.

Inspiration fra flowchart på voksenområdet

Formålet med flowchartet er at sikre ensartede patientforløb og mere tydelig kommunikation.

-  Flowchartet er et skriv om, hvordan og hvornår vi udveksler nødvendige oplysninger mellem Regionshospitalet Hammel Neurocenter og kommunerne. I flowchartet står der for eksempel, hvornår indlæggelsespapirer og plejeforløbsplaner skal sendes til kommunerne, fortæller Katrine Kielgast Garbus.

Flowchartet på børneområdet er inspireret af - og lægger sig tæt op ad - et allerede eksisterende flowchart på voksenområdet, som blev implementeret i Region Midtjylland i 2022. Men der er nogle forskelle. 

Katrine Kielgast Garbus fortæller, at blandt andet formuleringer og frister er blevet tilpasset børneområdet.

- En anden væsentlig forskel er udskrivningsmøder. I flowchartet på voksenområdet er det ikke obligatorisk at holde udskrivningsmøder – de afholdes kun, hvis kommunen eller Hammel Neurocenter har brug for det. På børneområdet er udskrivningsmødet obligatorisk, og en lang række fagfolk deltager i møderne, forklarer Katrine Kielgast Garbus.

Hammel arbejder allerede ud fra flowchartet

I praksis arbejder Regionshospitalet Hammel Neurocenter allerede ud fra flowchartets principper, fortæller Katrine Kielgast Garbus: 

- Selvom flowchartet er nyt, er arbejdsgangene det ikke. Vi gør allerede det, flowchartet skitserer - nu er det bare skrevet ned. Kommunerne har budt ind med det, der er vigtigt for dem, og vi har tilrettet det.

I de kommuner, hvor det er meget sjældent, at de ser et barn med hjerneskade, så er flowchartet en god ’guide’ at have liggende, understreger hun:

 - Det tydeliggør, hvordan et indlæggelsesforløb ser ud på Regionshospitalet Hammel Neurocenter, hvilke oplysninger der bliver sendt til kommunen, og hvornår de bliver det. Samtidig skitserer det, hvilke forventninger hospitalet har til kommunen i forløbet, hvilke møder kommunen forventes at stille op til, og hvordan der skal arbejdes med en plan for overtagelse af barnet, tilbud om genoptræning og støtte til familien, siger Katrine Kielgast Garbus.

En tydelig plan giver tryghed for familierne

- Vi håber på, at flowchartet kan hjælpe med at skabe tryghed for familierne, siger Katrine Kielgast Garbus og forklarer, at de pårørende kan mærke, når samarbejdet kører, som det skal. 

- Det giver tryghed, at vi har været i dialog med kommunen, og at vi har en tydelig plan efter udskrivelsen. Det er jo nogle meget sårbare familier i krise, og derfor er det så vigtigt, at de kan mærke, at samarbejdet kører, så de kan bruge deres energi, der hvor der er brug for den. Det frigiver plads til at være i den svære situation, de er i, siger Katrine Kielgast Garbus.​

Om flowchartet for børn og unge i Region Midtjylland

Målgruppen for flowchartet er børn og unge i Region Midtjylland fra 0-18 år med erhvervet hjerneskade og udskrivelse fra Regionshospitalet Hammel Neurocenter.

Flowchartet bygger på 'Sundhedsaftalen om børn og unge med erhvervet hjerneskade' og 'Samarbejdsaftalen om Den Gode indlæggelse og Udskrivelse' i Region Midtjylland.

Se flowchartet på sundhedsaftalen.rm.dk

​​​Hvad er et flowchart?

Et flowchart er et redskab, der kan give overblik over en arbejdsproces og gøre det lettere at analysere processen. Samtidig kan det visuelt illustrere, hvordan den pågældende arbejdsproces foregår. 

​Grafik: Udsnit af visuel fremstilling af Region Midtjyllands nye flowchart

​​​​​Grafik: Udsnit af Region Midtjyllands nye flowchart

​​

Denne artikel har været bragt i nyhedsbrevet fra Videnscenter for Neurorehabilitering, nov. 2023
Læs hele nyhedsbrevet med tema om børn og unge med erhvervet hjerneskade​
​​​​Af Sarah Kaae Ehler, Videnscenter for Neurorehabilitering​​
Redaktør