Ny forløbsbeskrivelse for rehabilitering af borgere med kompleks erhvervet hjerneskade i kommunerne

​Forløbsbeskrivelsen fra Socialstyrelsen i Danmark, der udkom første gang i 2016, er nu blevet revideret.

Vent...

​​Voksne med kompleks erhvervet hjerneskade har typisk et stort behov for støtte, når de bliver udskrevet fra hospitalet og kommer hjem. Det stiller særlige krav til tilrettelæggelsen af en både sammenhængende, helhedsorienteret og højt specialiseret indsats i kommunerne.

Ifølge Socialstyrelsen er formålet med forløbsbeskrivelsen at understøtte den faglige kvalitet i indsatsen og bidrage til løbende udvikling af det mest specialiserede socialområde og den mest specialiserede specialundervisning. 

- Rehabilitering på hjerneskadeområdet er blandt andet karakteriseret ved, at der er et væsentligt overlap mellem indsatser på både social- og sundhedsområdet. I den reviderede udgave er der særlig fokus på at præcisere forskelle og ligheder mellem social- og sundhedsområdet, siger Mette Lund Møller, specialkonsulent i Socialstyrelsen og medforfatter til forløbsbeskrivelsen.

Forløbsbeskrivelsen kan bruges sammen med Sundhedsstyrelsens 'Anbefalinger for tværsektorielle forløb for voksne med erhvervet hjerneskade'.

L​æs mere om den reviderede forløbsbeskrivelse her.​

Redaktør

Kommentarer 

Du skal være logget ind for at benytte denne funktionalitet.

Opret profil
RSS kommentarspor Tilmeld kommentarspor