GGOP understøtter arbejdet med genoptræningsplaner efter erhvervet hjerneskade

​Efter en erhvervet hjerneskade kan en god genoptræningsplan være afgørende for, at en borger kan vende så godt tilbage til hverdagen som muligt.

Vent...

​Karin Spangsberg Kristensen fra Videnscenter for Neurorehabilitering var i 2018-20 national projektleder på projekt GGOP - Den Gode Genoptræningsplan. Læs mere om GGOP her.​

GGOP understøtter arbejdet med genoptræningsplaner efter erhvervet hjerneskade via kompetenceudvikling af sundhedsprofessionelle over hele landet - på tværs af sektorer.

- At få løst udfordringen med ulighed i sundhed ligger mig meget på sinde og lige adgang til behovsbestemt rehabilitering er et vigtigt skridt på vejen. Det skal ikke kun være for dem, der har overskud og ressourcer til at stille spørgsmål og krav til genoptræningen, siger Karin Spangsberg Kristensen.

Et delmål med GGOP er at skabe et sikkerhedsnet, så patienterne får den rehabilitering, de har behov for.

Et koncept der også kan bruges i andre patientgrupper, og med Karin som facilitator er det lige nu ved at blive rullet ud i gruppen af hjertestopoverlevere på Rigshospitalet.​

Redaktør

Kommentarer 

Du skal være logget ind for at benytte denne funktionalitet.

Opret profil
RSS kommentarspor Tilmeld kommentarspor