​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

Frit valg af specialiseret rehabilitering rykker nærmere

Tilbuddet om frit valg af specialiseret rehabilitering er rykket tættere på en egentlig implementering, da KL og FritValgService i september indkaldte til dialogmøde, hvor et modelforslag til, hvordan det frie valg kan udmøntes i praksis, blev drøftet. Blandt de inviterede parter var private leverandører, brugerorganisationer og Videnscenter for Neurorehabilitering.

Genoptræningsplanen handler om at sikre den rette genoptræning og rehabilitering til alle borgere på rette tidspunkt. 

Hvis en kommune ikke har kunnet tilbyde opstart af genoptræning senest syv kalenderdage efter udskrivning fra sygehus, har borgere med behov for genoptræning og rehabilitering siden 2018 haft ret til frit valg af leverandør​.

Det fremgår klart af sundhedslovens § 140, men i praksis er det aldrig blevet implementeret inden for rehabilitering på specialiseret niveau. 

Det forudsætter nemlig aftaler mellem Kommunernes Landsforening og de private leverandører af specialiseret rehabilitering, og de aftaler er endnu ikke indgået.

Tættere på implementering i praksis

Tilbuddet om frit valg af specialiseret rehabilitering er nu rykket tættere på en egentlig implementering, da KL og FritValgService på dialogmøde tirsdag den 12. september 2023 præsenterede et modelforslag til, hvordan det frie valg kan udmøntes i praksis. 

Blandt de inviterede parter var private leverandører, brugerorganisationer og Videnscenter for Neurorehabilitering.

​Videnscenter for Neurorehabilitering var på mødet repræsenteret af videnscenterchef Anne Norup og Karin Spangsberg Kristensen, der har stået i spidsen for det nationale projekt: ’Den gode genoptræningsplan’, der skal sikre et sammenhængende forløb mellem hospital og kommune.

Rette rehabilitering på rette tidspunkt

Videnscenter for Neurorehabilitering er glade for at kunne bidrage til arbejdet med særlig viden om genoptræningsplanen, der er nøglen til en styrket neurorehabiliteringsindsats på tværs.

- Genoptræningsplanen skal sikre alle borgere den rette rehabilitering - også i de tilfælde, hvor kommunen ikke har mulighed for at tilbyde specialiseret rehabilitering inden for de syv dage, som loven foreskriver. Derfor er det et rigtig godt skridt på vejen, at arbejdet med frit-valgs-ordningen nu er blevet genoptaget på det specialiserede område. Det fører forhåbentlig til implementering af lovgivningen inden for dette felt, siger Karin Spangsberg Kristensen.

I videnscentret har Karin Spangsberg Kristensen opgjort data for genoptræningsplaner til rehabilitering på specialiseret niveau​​. Dataopgørelsen viser, at selvom antallet af genoptræningsplaner er steget på landsplan, er der i 2023 stadig store udsving rundt om i landet.

Læs mere om frit valg på mingenoptræning.dk​


​Af Maria Stove, Videnscenter for Neurorehabilitering​
Redaktør