Flere midler til at afdække børns behov som pårørende

​Jascha Fonden har bevilliget 100.000 kroner til en videns- og praksisafdækning af børns behov, når en af deres nærmeste bliver ramt af en hjerneskade. 

Vent...

​Forskningssygeplejerske Mia Wolffbrandt fra Videnscenter for Neurorehabilitering skal stå for videns- og praksisafdækningen og fortæller i denne video, hvorfor det er vigtigt at få belyst.

At have et familiemedlem med alvorlig sygdom kan gøre barnet utrygt og bekymret, og som Det Nationale Sorgcenter har påvist i en undersøgelse, får børnene ikke altid den hjælp, de har brug for.

En hjerneskade er ofte kendetegnet ved, at den ramte får både kognitive og fysiske vanskeligheder. Nogle gange ændrer den ramte personlighed efter hjerneskaden, og barnet kan have svært ved at kende ham eller hende igen.

Men der mangler i høj grad viden om børnenes behov og reaktioner i neurorehabiliteringen, og hvilke erfaringer og tilbud der er på området.

Derfor stort tak til Jascha Fonden for bidraget.​​

Redaktør

Kommentarer 

Du skal være logget ind for at benytte denne funktionalitet.

Opret profil
RSS kommentarspor Tilmeld kommentarspor