Webinar om myndighedernes anbefalinger til tværsektorielle forløb ved erhvervet hjerneskade

Sundhedsstyrelsen afholder i samarbejde med Socialstyrelsen et webinar om de seneste anbefalinger for voksne med erhvervet hjerneskade.​​ På webinaret vil der være fokus på Sundhedsstyrelsens tværsektorielle anbefalinger, Socialstyrelsens forløbsbeskrivelse samt erfaringer fra puljeprojekter. 


Tidspunkt Ikon
Dato: 10-02-2022
Tid: 12:00 - 14:00
Sted

​​Online

Tilmelding

Tilmeldingen elukket

​ Sundhedsstyrelsen vil blandt andet præsentere, hvordan man bedre kan sikre sammenhængende forløb for voksne med erhvervet hjerneskade.


Socialstyrelsen præsenterer en overordnet faglig beskrivelse samt anbefalinger til et koordineret forløb for voksne med kompleks erhvervet hjerneskade.

Oplæg om tre puljeprojekter:
  • ’Den gode genoptræningsplan - ’GGOP’
    v. Karin Spangsberg Kristensen.
  • ’Indtryk og udtryk’ - systematisk arbejde med brugertilfredshed i kommuner og regioner
    v. Charlotte Glintborg.
  • ’Udgående funktion fra sygehuse med højtspecialiseret funktion i neurorehabilitering’
    v. Hanne Munk og Jacob Ahlgreen Gram.
Oplæggene skal gøre os klogere på erfaringer og resultater i de udvalgte projekter og give inspiration til, hvorledes de kan tilpasses til lokal praksis.

Tilmeldingen elukket

Baggrund for webinaret
I 2017 udførte Sundhedsstyrelsen et servicetjek af genoptrænings- og rehabiliteringsindsatser til mennesker med hjerneskade. Servicetjekket indeholder 12 anbefalinger med formålet om at understøtte kommuner, regioner og
sundhedspersonale i at løfte kvaliteten i indsatserne til mennesker med erhvervet hjerneskade.
Der blev i perioden 2017-20 afsat 5 millioner årligt til en øget indsats til genoptræning af hjerneskadede.​

Redaktør