Temadag: Børn og unge som pårørende i neurorehabiliteringen

​Børn og unge er i en særlig sårbar situation, når en forælder eller søskende bliver ramt af en skade på hjerne eller rygmarv. Desværre bliver børn og unge som pårørende ofte overset i sundhedsvæsenet. På denne temadag for fagprofessionelle er der fokus på vidensdeling og erfaringer fra praksis i neurorehabiliteringen.​

Tidspunkt Ikon
Dato: 26-09-2022
Tid: 9:00 - 16:00
Sted
Rigshospitalet - Blegdamsvej, Auditorium 2
Tilmelding

Program og tilmelding​
Tilmeldingsfrist 19/9-22
Pris: 850 kr.​

​​​​​​​​​​​​​​

Børn og unge er afhængige af deres nærmeste for at trives og udvikle sig. Derfor er pårørende børn og unge i en særlig sårbar situation, når et familiemedlem fra det ene øjeblik til det andet bliver ramt af en skade på hjerne eller rygmarv.

Den eksisterende viden peger på, at disse børn og unge er i risiko for mistrivsel, hvor deres mentale helbred er truet. På trods af denne viden bliver pårørende børn og unge ofte overset i sundhedsvæsenet. Der er behov for indsatser på tværs af sektorer i neurorehabiliteringen, som kan støtte og hjælpe denne sårbare gruppe pårørende. 

Temadagen sætter pårørende børn og unge på dagsordenen. Omdrejningspunktet er vidensdeling og erfaringer fra praksis med fokus på børn og unge, som har et familiemedlem med en skade på hjerne eller rygmarv.

På temadagen får du som deltager:

  • Viden om børn og unges reaktioner og behov i forhold til at være pårørende til et familiemedlem med en skade på hjerne eller rygmarv.

  • Indsigt i hvordan fagprofessionelle kan inddrage pårørende børn og unge samt deres forældre i neurorehabiliteringen.

  • Indblik i den eksisterende evidensbaserede viden om behov, reaktioner og konsekvenser ift. til pårørende børn og unge i neurorehabiliteringen.

  • Inspiration fra kommuner og regioner som i praksis har arbejdet med indsatser målrettet pårørende børn og unge i neurorehabiliteringen​
Målgruppe:
Fagprofessionelle på hospitaler, i kommuner og private institutioner som arbejder med personer med erhvervet hjerneskade eller rygmarvsskade. Det kan være ergoterapeuter, fysioterapeuter, hjerneskadekoordinatorer, logopæder, læger, psykologer, pædagoger, social- og sundhedsassistenter, sygeplejersker, socialrådgivere, ledere, kvalitets- og udviklingspersonale m.fl.

Program og tilmelding:
Pris: 850,00 ekskl. moms.
Redaktør