​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

Fagligt netværk: Børn og unge som pårørende

Videnscenter for Neurorehabilitering faciliterer et tværfagligt netværk om børn og unge som pårørende. Et netværk, hvor fagprofessionelle i neurorehabiliteringen​ kan dele viden og erfaringer på tværs af regioner og kommuner. 

Foto af børn, der leger (Colourbox)

Børn og unge, der er pårørende, bliver alt for ofte overset, både af fagprofessionelle og af den nære familie. 

Det særlige inden for neurorehabilitering er, at erhvervet hjerne- eller rygmarvsskade ofte sker pludseligt og uden varsel. I nogle tilfælde har børnene været vidne ved skadens debut, og rehabiliteringsforløbet er ofte langvarigt.

Det stiller særlige krav til de fagprofessionelle, som skal rådgive og støtte familien.

Netværk for fagprofesssionelle

​Vi har behov for en styrket indsats målrettet pårørende børn og unge i neurorehabiliteringen. 

Et vigtigt skridt på vejen er at skabe et forum for fagprofessionelle. Derfor opstarter Videnscenter for Neurorehabilitering ​et nyt tværfagligt netværk om børn og unge som pårørende. 

Et fagnetværk, hvor fagprofessionelle, som arbejder med rehabilitering af personer med hjerne- eller rygmarvsskade, kan dele viden og udveksle erfaringer om, hvordan vi som fagprofessionelle kan hjælpe børn og unge som pårørende. 

Hvem er med i netværket?

​Du kan være med i netværket, hvis du f.eks. arbejder med rehabilitering af personer med hjerne- eller rygmarvsskade i regioner, kommuner, organisationer og selvejende institutioner i Danmark.

Medlemmerne er blandt andet: Ergoterapeuter, fysioterapeuter, hjerneskadekoordinatorer, logopæder, læger, psykologer, pædagoger, social- og sundhedsassistenter, sygeplejersker, socialrådgivere, kvalitets- og udviklingspersonale med flere.

Hvor ofte mødes netværket?

Netværket mødes to gange om året: 

I maj til en netværksdag med fysisk fremmøde + et to-timers online netværksmøde den fjerde torsdag i november. Møderne er kun for medlemmer af det faglige netværk.

Indhold af netværksmøderne planlægges ud fra input fra medlemmerne af netværket samt VNR’s viden om, hvad der aktuelt foregår på området.

Netværket administreres af VNR's kursussekretær.

Læs mere om formål, vision og organisering af netværket (PDF)

​Sådan tilmelder du dig​ det faglige netværk

  • ​Send en mail til: vnr@regionh.dk
  • Oplys navn, stillingsbetegnelse og ansættelsessted i mailen
  • Oplys i mailen, om du vil give samtykke til, at andre medlemmer af netværket kan få tilsendt en medlemsoversigt, hvor dit navn, mailadresse, stillingsbetegnelse og ansættelsessted fremgår. Medlemsoversigten sendes kun til andre medlemmer af netværket på forespørgsel og vil kun indeholde de medlemmer, som har givet samtykke til deling
  • Afvent bekræftelse på tilmelding

​Netværksansvarlig:

Billede af Mia Moth WolffbrandtMia Moth Wolffbrandt
Forskningssygeplejerske, ph.d.-stud., cand.scient.san.
Videnscenter for Neurorehabilitering
Email: mia.moth.wolffbrandt@regionh.dk​
Telefon: 38 63 42 93Redaktør