​​

Træthed ved erhvervet hjerneskade

​​Træthed er et hyppigt problem efter en skade på hjernen. Flere år efter skaden kan de ramte opleve udtalt og invaliderende træthed og øget trætbarhed, som nedsætter funktionsniveauet, begrænser aktiviteter og fællesskaber og forringer livskvaliteten. På trods af problemets omfang mangler vi standardiserede udredningsværktøjer og indsatser til behandling af træthed i neurorehabilitering.

Form​ål

Med dette projekt ønsker vi at udvikle standardiserede metoder til udredning og behandling af træthed efter erhvervet hjerneskade. Dels evaluerer vi et nyt spørgeskema til udredning af træthed, the Dutch Multifactor Fatigue Scale, dels udvikler vi en behandlingsmodel for et tværfagligt og individuelt tilrettelagt energiforvaltningsforløb, som en standardiseret klinisk metode til behandling af træthed ved erhvervet hjerneskade.

Met​​ode

Vi laver statistiske analyser på baggrund af i alt 150 besvarelser fra personer med erhvervet hjerneskade på spørgeskemaet Dutch Multifactor Fatigue Scale samt andre mål. Herudover deltager en mindre gruppe i interviews for at undersøge svarprocesserne.

Modellen for energiforvaltning udvikles i samarbejde med fagligt personale hos Cervello med afsæt i den kliniske praksis og behandlingsteori inden for neurorehabilitering. Modellen revideres herefter gennem erfaringer i en række forskellige case forløb.

Projekt​periode

1. september 2018 til 31. august 2022

Projektejer​​

Projektet er forankret hos Cervello.

Projektleder​

Billede af FRederik Lehman Dornonville de la Cour
Frederik Lehman Dornonville de la Cour
Neuropsykolog, ph.d.-stud.
Email: flc@cervello.dk

Samarbejdsp​artnere

Projektet gennemføres i samarbejde med Syddansk Universitet, Neurologisk Klinik, Rigshospitalet - Glostrup, Center for Hjerneskade og Kommunikationscentret, Region Hovedstaden.​

Finansiering

Cervello, BOMI, TrygFonden, Syddansk Universitet, Helsefonden og Familien Hede Nielsens Fond​

Redaktør