Hjerneskolen-Tværsektoriel fysisk træning til patienter med et minor stroke

​Studiets formål er at undersøge effekten af 12 ugers superviseret konditionstræning kombineret med patientundervisning og efterfulgt af individuelle opfølgninger versus sædvanlig behandling (forebyggende medicin og hjemmetræning efter program) til patienter med minor stroke.​

Form​​​ål

Studiets formål er at undersøge effekten af 12 ugers superviseret konditionstræning kombineret med patientundervisning og efterfulgt af individuelle opfølgninger versus sædvanlig behandling (forebyggende medicin og hjemmetræning efter program) til patienter med minor stroke.

Meto​de

Studiets intervention består af 12 ugers superviseret konditionstræning (6 uger med træning x2 ugl på hospitalet efterfulgt af 6 uger med træning x2 ugl. i kommunen) kombineret med patientundervisning om risikofaktorer for stroke samt individuelle opfølgninger som har til formål at identificere et lokalt vedligeholdende træningstilbud til patienter med minor stroke.

Studiet udføres først som et feasibility studie hvor 20 patienter afprøver interventionen.
Dernæst udføres studiet som et randomiseret kontrolleret studie med kondition som det primære effektmål, vurderet ved ’Graded cycling test med talk test’ som evalueres ved hhv. baseline (før interventionen), efter interventionen (3 mdr), og efter 6 og 12 mdr. post-stroke.

Projekt​periode

Juni 2022 til december 2025

Projekteje​r og projektleder

Projek​tledere

Ph.d.; Rikke Steen Krawcyk
Herlev Gentofte hospital
Rikke.steen.krawcyk@regionh.dk

Professor; Christina Kruuse, 
Herlev Gentofte hospital
Christina.kruuse@regionh.dk​
Redaktør