Forbedring af kommunikation mellem rehabiliteringspersonale og mennesker med kognitive kommunikationsforstyrrelser efter traumatisk hjerneskade

​​Kognitive kommunikationsforstyrrelser anslås at ramme 75 % af mennesker med traumatisk hjerneskade. Forstyrrelserne viser sig bl.a. som ustruktureret taleproduktion, dårlig forståelse af indirekte tale og manglende overholdelse af sociale samtaleregler. Det er veldokumenteret, at kognitive kommunikationsforstyrrelser fører til omfattende problemer i kommunikationen mellem mennesker med traumatisk hjerneskade og deres pårørende. Nyere studier peger på, at forstyrrelserne også påvirker komm​unikationen mellem mennesker med traumatisk hjerneskade og rehabiliteringspersonale, men der er behov for mere viden om, hvordan de kommunikative interaktioner i rehabiliteringen opleves.


​​Kognitive kommunikationsforstyrrelser anslås at ramme 75 % af mennesker med traumatisk hjerneskade. Forstyrrelserne viser sig bl.a. som ustruktureret taleproduktion, dårlig forståelse af indirekte tale og manglende overholdelse af sociale samtaleregler. Det er veldokumenteret, at kognitive kommunikationsforstyrrelser fører til omfattende problemer i kommunikationen mellem mennesker med traumatisk hjerneskade og deres pårørende. Nyere studier peger på, at forstyrrelserne også påvirker kommunikationen mellem mennesker med traumatisk hjerneskade og rehabiliteringspersonale, men der er behov for mere viden om, hvordan de kommunikative interaktioner i rehabiliteringen opleves.

I det seneste årti har det at træne pårørende i at bruge kommunikative strategier (kommunikationspartnertræning) vist sig effektivt at kunne forbedre kommunikationen mellem mennesker med traumatisk hjerneskade og deres familiemedlemmer. I forhold til kommunikation mellem mennesker med traumatisk hjerneskade og rehabiliteringspersonale er der fortsat behov for en systematisk udvikling af et kommunikationspartnertræningsprogram, der er skræddersyet til de specifikke behov og interaktioner i rehabiliteringen.

Formål

Projektets overordnede formål er:
  1. At identificere barrierer og facilitatorer i kommunikationen mellem mennesker med traumatisk hjerneskade og rehabiliteringspersonale.
  2. At udvikle et kommunikationspartnertræningsprogram til at forbedre kommunikationen mellem mennesker med traumatisk hjerneskade og rehabiliteringspersonale.

Me​tode

Studie 1: Systematisk review af litteratur vedr. kommunikation mellem rehabiliteringspersonale og mennesker med traumatisk hjerneskade.
Studie 2: Individuelle semistrukturerede interview med 22 rehabiliteringspersonaler og 4 ledere af rehabiliteringscentre for at opnå en dybdegående forståelse af personalets oplevelser med kommunikation med mennesker med traumatisk hjerneskade.
Studie 3: Individuelle semistrukturerede interviews med 8 personer med traumatisk hjerneskade for at få indsigt i deres oplevelser med kommunikation med personale. Interviewene gennemføres ved hjælp af understøttende kommunikationsstrategier.
Studie 4: Et nyt kommunikationspartnertræningsprogram udvikles med udgangspunkt i data fra studie 1-3 og implementeringsvidenskabelige modeller. Interventionen pilottestes på to rehabiliteringscentre.​

​​​Projektperiode

01.01.2020-31.12.2022​

Projektleder

Projektet er forankret ved Institut for Nordiske Studier og Sprogvidenskab, Københavns Universitet. 
Projektleder og kontaktperson er: 
Iben Christensen
Ph.d.-studerende og Cand. Mag. i Audiologopædi, 
Email: i.christensen@hum.ku.dk​

Samarbejds​partnere

Professor Leanne Togher, Communication Sciences, University of Sydney.
Associate Professor Emma Power, Speech Pathology, University of Technology Sydney.​


Redaktør