​​​

Familie Intervention efter Traumatisk Skade (FITS)

​​Følgerne efter en erhvervet skade på hjerne eller rygmarv kan være omfattende og betyde, at muligheden for at leve et selvstændigt liv påvirkes. Det er imidlertid ikke alene den ramtes livssituation, som påvirkes, men hele familien, som skal mestre tilpasningen til en forandret hverdag, hvor der skabes ubalance i familiens funktion og vanlige roller. Forandringen stiller således store krav til familien, og påvirker det mentale helbred hos alle familiemedlemmer. Det er derfor afgørende, at hele familien inddrages i rehabiliteringen

Form​ål

At undersøge effekten af en manualbaseret familieintervention målrettet familier der lever med en skade på hjerne- eller rygmarv. ​

Met​​ode

Den manualbaserede familieintervention, som afprøves i dette studie, er udviklet at neuropsykolog Juan Carlos Arango-Lasprilla. Interventionen består af 8 ugentlige samtalesessioner af 90 minutters varighed, hvor den ramte deltager med mindst en af sine nære familiemedlemmer (>18 år) i perioden 6 mdr. til 2 år efter hospitalsudskrivelse.

Interventionen har til formål at forbedre familiefunktionen og derigennem livskvaliteten, den oplevede byrde og det mentale helbred hos alle familiemedlemmer.

Studiet udføres som et randomiseret kontrolleret studie med livskvalitet og oplevet belastning som primære effektmål, vurderet ud fra spørgeskemaer udfyldt af familierne ved hhv. baseline (før intervention), efter 8 uger (efter intervention) og efter 6 mdr. ​

Projektperiode

1 oktober 2018 – januar 2023

​Projektl​eder


Anne Norup
Mail: anne.norup@regionh.dk
Tlf.: 38 63 42 92​​
Videnscenter for neurohabilitering

Sama​rbejdspartnere

Afdeling for Hjerne- og Rygmarvsskader, Neurocentret, Rigshospitalet​​

Fund​ing

Foreningen Østifterne, Offerfonden
 ​

Redaktør